-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43828 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امامان و معصومين گفته اند كه حتماً بايد حجاب را رعايت كنيم و يا چادر بايد در پوشش زنان قرار گيرد؟1. حجاب در قبل از اسلام هم بوده است و مختص اسلام نيست، و حجابي كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامي بسي سخت ترمشكلتر بوده است.(1)

خانم خائولا ناكاتا، محقق ژاپني پس از گرايش به اسلام، بيان مي كند كه حجاب راهبه هاي بودايي و مسيحيان كاتوليك هم مانند مسلمانان است، و سپس متعجبانه انتقاد مي كند؛ من متعجبم كه چرا كساني كه پوشش يك راهب را تكريم مي كنند، از حجاب يك مسلمان انتقاد مي كنند، و در عوض آن را نمادي از افراط گرايي يا سركوب قلمداد مي كنند؟(2)

2. خانواده، هستة اصلي جامعه است. و براي محافظت اين اصل، اسلام از سويي حجاب را لازم دانسته و از سويي ديگر، براي نظر كردن به ديگران محدوديتهايي قايل شده است.(3)

بنابراين اهل بيت( كه مفسران قرآن هستند، در تبيين آيات قرآن امر به حجاب مي كنند. از جمله اين آيات، آية 30 و 31 سورة نور است كه خطاب به زن و مرد مسلمان امر مي كند؛ مردان و زنان را بگو از نگاه به يكديگر چشم فروبندند و دامنهاي خويش را حفظ كنند و زينت خويش را جز آنچه آشكار است آشكار نكنند و بايد كه روپوش هايشان را بگريبان كنند (زنان) و زينت خويش نمايان نكنند، مگر براي شوهرانشان و ...

3. اصولاً منظور از حجاب، رعايت اعتدال در رفتار است. اسلام مي خواهد زن مسلمان زندگي متعادلي داشته باشد، بنابراين از سويي از اختلاط او با مردان و بالعكس جلوگيري مي كند، و از سويي مخالف محبوس شدن زن است. اين يك اصل كاملاً پذيرفته شده است كه در خلقت الهي، زنان داراي ويژگيي هستند كه مردان را بسوي خود جذب مي كنند، گرچه اين جاذبه دو سويه است، اما جذبة زن به مراتب بيشتر است.(4) اسلام راه طبيعي اين امر را در پوشش زن و ازدواج او مطرح مي كند، تا هم كرامت و شخصيت او پايمال نشود و به عنوان كالايي بازيچة دست شهوترانان نگردد، و هم با ازدواج و در شكلي مقدس، به ارضاء نيازهاي عاطفي و جسمي بپردازد.

خانم ناكاتا در اين باره مي گويد : به ميزان بسيار زيادِ آزارهاي جنسي نگاه كنيد، ما نمي توانيم صرفاً از طريق توسل به اخلاقيات برتر مردان و كنترل آنان بر خود انتظار داشته باشيم كه از اين اتفاقات جلوگيري كنيم؛ راه حل شيوة اسلامي اينست كه

خود را بپوشانند و تا جايي كه امكان دارد با مردان تماس نداشته باشند. همان طور كه يك شخص دامن كوتاه، مي گويد : اگر ميخواهي مي تواني مرا بدست آوري يك شخص با حجاب به وضوح تأكيد مي كند من براي تو ممنوع هستم (5)

4. در مورد چادر نيز بايد به استفتاء مراجع، رجوع كنيم كه رهبر انقلاب آن را حجاب برتر مي دانند. اما استفاده از مانتو را نيز با رعايت شرايطي كه ذكر كرديم جايز مي دانند. پس اصل در حجاب، پوشش كامل بدن و نازك و چسبان نبودن است، و شكل آن مي تواند متنوع باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. مسأله حجاب، شهيد مطهري، ص386

2. تأملي بر جايگاه زن، ج2، ص119، مقاله خانم ناكاتا

3. فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(، ص23

4. آيت ا... جوادي آملي در كتاب زن در آينه جلال و جمال، ص31 به بعد در اين خصوص مي فرمايند : زن اول مرد را جذب كرده، رأفت و عطوفت برقرار مي شود. قرآن زن را در ايجاد مهر، اصل و مرد را مجذوب زن دانسته.

تأملي بر جايگاه زن، ص120

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.