-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43829 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا حجاب مختص زن است و براي مردان زياد اهميت ندارد؟

الف)- اگر امروز ماشين لباسشويي بخريد قبل از استفاده چه مي كنيد؟ حتماً راهنماي استفاده را مطالعه مي كنيد. مي پرسم چرا؟ حتماً مي گوييد چون مهندسي كه اين دستگاه را ساخته، بهتر مي داند براي بهره وري و استفادة درست بايد چه كرد.

حال همين مثال را در آفرينش انسان و هدف از خلقت او در نظر بگيريد.

خداوند ما را آفريد و مسير حركت ما را نيز به سوي خود اعلام كرد. انا لله و انا اليه راجعون ما از خداييم، و ملك او،و به سوي او باز مي گرديم.

بنابراين تمامي رفتار و گفتار ما بايد به گونه اي تنظيم شود تا ما را در اين سفر ياري رساند، همان كسي كه ما را خلق كرد، همان كس دستورات لازم براي استفادة بهينة اين موجود را نيز در قالب كتاب راهنما قرآن و راهنما ـ اهل بيت ـ در اختيار ما قرار داده است پس براي رشد و تعالي اين موجود به اين دستورات عمل مي كنيم.

ب)- حجاب هم براي زن و هم براي مرد است. طرح اين سؤال بدليل تعريف غيردقيق از حجاب است. حجاب به معناي پوشاندن مواضعي از بدن است كه ايجاد جذبه مي كند.

بنابراين مردان موظف هستند مواضعي از بدن خود را بپوشانند. زنان نيز چنين وظيفه اي را دارند، اما از آن رو كه تفاوت موجودات يك اصل عُقلايي است، چون بايد كارهاي مختلفي را انجام دهند كه در نتيجه، نياز به تواناييهاي مختلف دارد، خداوند به هر كدام ويژگيهايي داده است. زن بيش از هر چيز، مظهر جمال و مهر الهي است.(1) اگر چنين نبود نسل بشر باقي نمي ماند، و هيچ فرزندي بوجود نمي آمد و به درستي و در آغوش پر مهر او تربيت نمي شد، اما براي آنكه اين موضوع به انحراف بدل نشود، دركنار اين ويژگي ميزان بيشتري از حجاب از او خواسته شده است.

علاوه بر آزادي اجتماعي، بشر نيازمند به آزادي معنوي است كه اتفاقاً بيشتر از هر چيز ديگر ارزش دارد.(2) و درد امروز جامعة بشري، تلاش براي تحقق آزادي اجتماعي، بدون توجه آزادي معنوي است كه نتيجة آن پايمال شدن كرامت و شخصيت انسانها و پايين آمدن ايشان تا حد حيوانات است. قرآن مي فرمايد: انبياء آمده اند كه زنجيرهايي را كه بر دست و پاي شما بسته اند بردارند.(3) و اين نشان مي د هد كه بر خلاف تفكر غربي، كه بدنبال لذت محوري، اصالت اقتصاد و مانند آن است، اسلام بدنبال كرامت بخشيدن به انسان و تعالي روح اوست و گرچه جسم او نيز بايد تأمين شود و مورد توجه باشد،اما اصالت با روح است و معنويت و دستوراتي مانند حجاب براي حفاظت از اساس انسانيت است.

به شما توصيه مي كنم به كتب شهيد مطهري نظير اخلاق جنسي در اسلام و غرب، نظام حقوق زن در اسلام و مسأله حجاب نيز مراجعه كنيد.

.

منابع و مآخذ:

1) زن در آيينه جلال و جمال، آيت ا...جوادي آملي، ص31 به بعد

ب) گفتارهاي معنوي، شهيد مطهري، ص20

ج) سوره مباركه اعراف / آيه 157

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.