-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2چرا بايد حجاب را رعايت كنيم؟

حجاب در اسلام يك وظيفه اي است كه بر عهدة زن نهاده شده است كه بايد در معاشرت و برخورد با مرد، كيفيّت خاصي را در لباس پوشيدن مراعات كند. اين وظيفه نه از ناحية مرد بر او تحميل شده است و نه چيزي است كه با حيثيّت و كرامت او منافات داشته باشد، و يا تجاوز به حقوق طبيعي او كه خداوند برايش خلق كرده است محسوب شود. بلكه پوشيده بودن زن، در همان حدودي كه اسلام تعيين كرده است، مي باشد.

داشتن حجاب موجب كرامت و احترام بيشتر زن است. زيرا او را از تعرض افراد فاقد اخلاق مصون مي دارد. شرافت زن اقتضاء مي كند كه هنگامي كه از خانه بيرون مي رود متين و سنگين و باوقار باشد. در طرز رفتار و لباس پوشيدنش هيچگونه امري كه باعث تحريك و تهيج شود به كار نبرد، عمداً مرد را به سوي خود دعوت نكند، زباندار لباس نپوشد، و معني دار به سخن خود آهنگ ندهد. چه آنكه گاهي اوقات ژستها سخن مي گويند، راه رفتن انسان سخن مي گويد. مثلاً حالت يك افسر با نشانه هاي عالي افسري كه به گردن مي افرازد، قدمها را محكم به زمين مي كوبد، باد به غبغب مي اندازد، صداي خود را موقع حرف زدن كلفت مي كند، او هم زباندار عمل مي كند. به زبان بي زباني ميگويد از من بترسيد، رعب من را در دلهاي خود جا دهيد. همينطور ممكن است زن يك طرز لباس بپوشد، يا راه برود كه همة افعالش حرف بزند، كه به دنبال من بيا، سر به سر من بگذار، اظهار عشق و پرستش كن، و ... آيا حيثيّت زن ايجاب مي كند كه اين چنين باشد؟ آيا اگر ساده و آرام بيايد و برود، حواس پرت كن نباشد، و نگاههاي شهوتآلود مردان را به سوي خود جلب نكند، بر خلاف حيثيّت زن است، يا بر خلاف حيثيّت مرد است، ويا بر خلاف مصالح اجتماعي و يا بر خلاف اصل آزادي فرد است؟

آري اگر كسي بگويد زن را بايد در خانه حبس، و در را به رويش قفل كرد، و به هيچ وجه به او اجازة بيرون رفتن نداد،اين با آزادي طبيعي و حيثيّت انسان و حقوق خدا دادي زن منافات دارد. چنين چيزي در حجابهاي غير اسلام بوده است، ولي در اسلام نبوده و نيست.

امامصادق (ع)‍ از پيامبر (ص) نقل مي كند كه فرمودند: هر زني كه خود را خوشبو كند و از خانه خارج شود، مورد لعنت قرار ميگيرد تا به خانه مراجعت كند.(1)

پس بايد گفت حجاب مصونيّت است نه محدوديت، آري گوهر پاك مهر و محبت و عطوفت و ساير استعدادهايي كه خداوند به زن عنايت نموده است، بايد در صندوقچة مطمئني به نام حجاب حفظ شده، و از دست نامحرمان در امان باشد، تا لحظه اي كه زن ازدواج كند، و اين گوهر گرانمايه در راه استحكام نهاد خانواده، كمك به همسر در راه تعالي معنوي او و تربيت فرزندان قرار گيرد.

منابع و مآخذ:

1) فلسفه حجاب، ص135

كتاب حجاب ، استاد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.