-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1- آيا در خواست ازدواج با اين سن نوزده سال و تحت فشار گذاشتن خانواده, كه در مضيقه هم نيستند صحيح است يا نه ؟
سن مناسب براي ازدواج :
طبيعت انسان , سن ازدواج را تعيين كرده و آن سن بلوغ است . ولي طبيعت است كه در اين شرايط , بلوغ رواني و اجتماعي براي تشكيل خانواده وجود ندارد و ازدواج در اين سنين ممكن است مشكلاتي را به همراه داشته باشد .
اما نظر صاحب نظران مسائل خانوادگي در مورد سن ازدواج اين است :
آنها معمولا سن ازدواج را براي دختران بين 22 تا 26 و براي پسران بين 25 تا 28 سالگي مي دانند . اما تعدادي ديگر سن ازدواج را كمتر از اين دانسته و مي گويند : دختراني كه در سنين 14 تا 18 سالگي ازدواج مي كنند , اگر توانايي و آمادگي كافي براي ازدواج داشته باشند و شرايط معنوي ازدواج عاقلانه باشد , عموما زن هاي سالمي مي شوند و مي توان گفت كه در زندگي خوشبخت تر از دختراني هستند كه پس از 24 تا 25 سالگي ازدواج مي كنند و ديده شده كه فرزندان اين گونه دختران نيز سالم هستند . اما به هر حال در ازدواج بايد عاقلانه تصميم گيري شود نه احساساتي , و همچنين انگيزه براي ازدواج بايد وجود داشته باشد. چرا كه يكي از شرايط ازدواج رسيدن به بلو غ جسمي, فكري واجتماعي است. و با بلوغ فكر است كه اين انگيزه را انسان بيشتر درك مي كند .
اما اين كه فرموديد خانواده در مضيقه هم نيستند: بايد گفت از چيزهايي كه بايد در انتخاب همسر به آن توجه كرد , هم كفو بودن است و اين كه خانواده بايد از نظر فرهنگي و اقتصادي در يك سطح باشند. يا اين كه اگر تفاوت بين آنهاست نبايد زياد فاحش باشد , چرا كه در زندگي با هم دچار مشكل خواهند شد .
براي اطلاع بيشتر رجو ع شود به كتاب هاي :
راهنماي ازدواج و طلاق , آقايان جمشيدي و عطاري كرماني .
ازدواج مكتب انسان سازي , ج 1
ازدواج و خانواده در ايران , منوچهر محسني و ابوالقاسم پور رضا انور .
آيين ازدواج و همسرداري از ديدگاه اسلام , علي اصغر عطايي خراساني .
جوانان مي پرسند , چگونه و با چه كسي ازدواج كنيم ؟ اسد الله داستاني بنيسي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.