-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

3- لطفا در مورد صيغه مفصلا برايم بنويسيد يكي از روحانيون دانشگهايمان تأكيدزيادي بر مفيد بودن صيغه دارد و در فكر ترويج آن هستند ولي به نظر من اين امر باعث بي آبرويي طرف مقابل ميشود با توجه به اينها توضيحاتي كامل برايم بدهيد ؟
3- در باره ي ازدواج موقت مباحثي مطرح است كه در زير بيا ن مي شود:
الف ) تشريع ازدواج موقت مورد اتفاق همه ي مسلمين است همه مسلمانان قبول دارند كه رسول خدا متعه را جايز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در زمان آن حضرت تمتع كردند.
ب ) ادله ي اثبات تشريع اين ازدواج :
1- قرآن كريم : سوره نساء آيه 24 { فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تر اضيتم به من بعد الفريضه } پس زناني را كه متعه مي كنيد مَهر آنها واجب است بپردازيد و گناهي بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر .
« فلسفه و اسرار احكام , ج 2 , ص 305 »
ازدواج موقت همانند ازداوج دائم مقرراتي دارد :
1- بايد مدت آن معلوم باشد.
2- چنان زني در تمام مدت ازدواج موقت بايد منحصرا در اختيار آن مرد باشد.
3- بايد مهر مشخص شود.
4- مانند عقد دائم بايد با عقد مشتمل بر ايجاب و قبول تحقق بايد.
5- جدايي مرد و زن از يكديگر با بخشيدن مدت عقد و يا با انقضاي آن انجام ميگيرد.
6- پس از تمام شدن مدت يا بخشيده شدن بايد زن عده نگه دارد كه حداقل 45 روز است.
7- اگر از او صاحب فرزندي شد بايد همانند ازدواج دائم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جاري خواهد شد و هيچ گونه تفاوتي با فرزندان عقد دائم ندارد .
«فلسفه و اسرار احكام , محمد وحيدي , ص 313 »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.