-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4401 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اينكه خداوند عليم و حكيم است و فرد حكيم كار عبث انجام نميدهد چگونه ميشود كه از اين جمعيت 6 ميلياردي انسانها، فقط چند ميليون شيعه راه ثواب را بروند و الباقي در گمراهي باشند. بالاخره در ميان انسانها چند ميليارد افراد تحصيل كرده و مطلع هست. چرا اين همه در نهايت گمراهي و جهنمي باشند؟خداوند در سوره آل عمران آيه 16 ميفرمايد: »همانا دين نزد خدا اسلام (و تسليم در برابر حق) است« و در آيه 85 همان سوره ميفرمايد: »كسي كه غير از اسلام آييني براي خود انتخاب كند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيان كاران است.« از اين دو آيه فهميده ميشود دين خدا همان تسليم شدن به فرمانهاي اوست. از طرفي در سوره مائده آيه 3 ميفرمايد: »امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم.«

با مقايسه اين آيه با دو آيه اول بدست ميآيد كه تسليم بودن نزد خدا يعني قبول دين اسلام به عنوان آيين جاودان و در اين صورت است كه خدا از مسلمانان راضي ميشود.

مرحوم علامه طباطبايي ميفرمايد: »جهل به معارف دين در صورتي كه ناشي از قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل هيچ دخالتي در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خداي عزوجل معذور است.« معلوم ميشود دانشمندان و يا غير تحصيل{P - الميزان، ج، ص 79. P}

كردههايي كه به خاطر دور افتادگي از محيط علم يا غلبه ديگر فرهنگها و يا توطئههاي دشمنان دين در عدم آگاهي قرار گيرند جزء جاهلاني هستند كه از كفر خارج ميباشند. شايد انسانهاي بسياري كه در چند ميليارد افراد اشاره كردهايد جزء همين معذورين قرار گرفته باشند و آنها هر ديني را كه به عنوان حق فهميده باشند و به احكام آن عمل نمودهاند آنها را از گروه كفار خارج و در عين در گروه مسلمانان نيز جاي نميگيرند بنابراين اهل جهنم هم نخواهند بود. براي توضيح بيشتر حتماً به بخش هشتم كتاب عدل الهي شهيد مرتضي مطهري مراجعه نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.