-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44011 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روايت فرزندت را شش سال مهلت بده ، بعد تا هفت سال در تربيت او بكوش و او را به رفتار خود مودب نما، را توضيح دهيد .
احتمالا روايت به نقل يا ترجمه شده است ، تا آنجا كه هم سابقا متون روايات را در اين خصوص ديده بوديم و اينك نيز مجددا يك مقدار تفحص شد متن روايت شبيه يكي از دو عبارت ذيل است : ( ( فرزندت راتا 7 سالگي رها كن كه بازي كند و هفت سال دوم او را ادب نما ( و يودب سبع سنين ) و هفت سال سوم را ملازم و همراه و مشاور خودت قرار بده ، در اين صورت اگر رستگار شد، پس چه خوب خواهد بود و گرنه خيري در او نيست ) ) بنابراين قيد ( ( به رفتار خود ) ) او را ادب نما، به چشم نمي خورد .2- فرزند تا 7سال بازي مي كند و هفت سال دوم كتاب الهي را مي آموزد و هفت سال سوم به آموختن حلال و حرام الهي مي پردازد .و بر فرض اينكه در روايت مزبور،قيد مذكور باشد، معني روايت اين خواهد بود كه در هفت سال اول كاري به بچه نداشته باش ، اگر مي خواهي فرزندت را ادب كني و به نحوي كه صلاحمي داني ( با رعايت شناختهاي لازم ) در هفت سال دوم او را تربيت كن . ( ر.ك : الحر العاملي ؛ وسايل الشيعه ، بيروت : دار احيا التراث العربي ، ج 15، ص 194و نيز اليزدي عليرضا الصابري ، الحكم الزاهره ؛ قم : موسسه النشر الاسلامي ؛1361 ه.ش ، ص 225 ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.