-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تربيت پدر و مادر تا چه اندازه در آينده ي كودك مؤثّر است؟
روح انسان از نظر اثر پذيري از عوامل مختلف بسيار حساس است و اين مسأله در روان شناسي مورد توجه و شايان اهميّت است يكي از عواملي كه در روح آدمي مؤثّر است مسأله ي وراثت است كه حالات و صفات پدر و مادر يا اجداد توسط زنها به فرزند انتقال مي يابد و بدين گونه فرزند وارث خصلتها و صفاتي از پدر و مادر يا اجداد مي گردد عامل ديگري كه در اين جهت نقش مهمي را ايفاء مي كند محيط خانواده و اجتماع است روان كودك در محيط خانه و پس از آن كه با آنها مربوط مي شود رنگ مي گيرد و تمام اين مسائل در سازندگي و سرنوشت وي در آينده اثر مي گذارد. از مدرسه كه بيرون آمد تماس با افراد و مطالعه ي كتاب و سينما و راديو و تلويزيون تمام از عوامل تربيت است كه اگر در مسيري صحيح بكار افتد نقش سازنده ي آن بسيار عميق و درست خواهد بود. عامل ديگري كه مي توان آنرا اساسي ترين عامل دانست تربيت خانوادگي و مراقبت پدر و مادر در طرز پرورش كودك است كه سهم بزرگي را در آينده ي كودك به عهده دارد. دقّت و مراقبت پدر و مادر در پرورش كودك خويش مي تواند تا حدود بسياري كودك را از نظر تأثير عوامل فساد در خارج مصونيت بخشد و اين بستگي به عمق تربيت خانوادگي و ريشه دار بودن آن و چگونگي تربيت دارد. آيات و رواياتي كه صريحاً به پدر و مادر امور تربيتي را تكليف مي كنند، نشان از اهميّت انكارناپذير دارد انتخاب همسر شايسته، رعايت آداب شير دادن، انتخاب نام خوب، دستور براي نماز در سنّ هفت سالگي و مواخذه كردن به خاطر نماز آموزش عقايد كه امام صادق((عليه السلام)) فرموده اند. احاديث ما را بياموزيد قبل از آنكه فرق گمراه پيش بگيرند. همه و همه اهميّت چنين امري را روشن مي نمايند. كتب خوبي در اين باره داريم كه بايد مراجعه شود. از نويسندگاني چون دكتر علي قائمي، فلسفي، دكتر افروز و... .

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.