-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميتوان در جامعه كنوني كه به ركود معنوي و اخلاقي دچار شده، اميد تربيت صحيح فرزندي صالح و با ايمان را داشت؟!
البته كه ميشود. مگر تا امروز مدينه فاضلهاي داشتيم از هر حيث سالم و پاك، كه انسانهاي صالح در آن رشديافته باشند؟! مگر نه اين است كه در هر زمان و هر دورهاي كه شما در نظر آوريد، بودند انسانهاي مؤمن و فرزانه،انديشمند و فرهيخته و ره يافتگاني كه نه تنها ره يافتند كه طريق ما را نيز روشن و منور نمودند و سير حركت معنوي رابراي آيندگان، رقم زدند؟! انسانهاي صالح و شايستهاي كه علي رغم محيط خانواده يا محيط اجتماعي و حتي درمحيط كفرآميز در اثر ايمان به خدا و مراقبتهاي ويژه، تربيت صحيح يافتهاند، همچون همسر فرعون و يا معاوية بنيزيد بن معاويه و ... اينها در كدامين مدينه فاضله عاري از هرگونه رجس و پليدي زيستند و پرورش يافتند؟
گرچه در محيطهاي آلوده، احتمال گرايش افراد به آلودگيها و ارتكاب جرائم زياد است و درصد افراد باايمان درمحيطهاي آلوده كمتر است؛ اما اين بدان معنا نيست كه در محيطهاي ناپاك، امكان تربيت افراد باايمان فراهم نباشد؛بلكه تنها، امر تربيت با مشكلات بيشتري توأم خواهد بود. كه در اين صورت از اجر و پاداش افزونتري بهرهمند شده وارزش بيشتري خواهد داشت. چنانچه در روايتي چنين ميخوانيم: «افضل الاعمال اخمرها»؛ باارزشترين كارهاسختترين آنها ميباشد.
الحمدلله كشور اسلامي ما در مقايسه با ساير نقاط جهان، از سلامت معنوي بيشتري برخوردار است. پس وظيفه ماستكه براي رفع بديها و كجيها، تلاش پيگير داشته، محيط را براي تربيت اسلامي انسانهاي مطهر هموار سازيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.