-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميتوان در جامعة كنوني كه به ركود معنوي و اخلاقي دچار شده، اميد تربيت صحيح فرزندي صالح و باايمان را داشت؟!البته كه ميشود. مگر تا امروز مدينة فاضلهاي داشتيم از هر حيث سالم و پاك، كه انسانهاي صالح در آن رشد يافته باشند؟! مگر نه اين است كه در هر زمان و هر دورهاي كه شما در نظر آوريد، بودند انسانهاي مؤمن و فرزانه، انديشمند و فرهيخته و ره يافتگاني كه نه تنها ره يافتند كه طريق ما را نيز روشن و منور نمودند و سير حركت معنوي را براي آيندگان، رقم زدند؟! انسانهاي صالح و شايستهاي كه علي رغم محيط خانواده يا محيط اجتماعي و حتي در محيط كفرآميز در اثر ايمان به خدا و مراقبتهاي ويژه، تربيت صحيح يافتهاند، همچون همسر فرعون و يا معاوية بن يزيد بن معاويه و ... اينها در كدامين مدينة فاضلة عاري از هرگونه رجس و پليدي زيستند و پرورش يافتند؟ گرچه در محيطهاي آلوده، احتمال گرايش افراد به آلودگيها و ارتكاب جرائم زياد است و درصد افراد باايمان در محيطهاي آلوده كمتر است; اما اين بدان معنا نيست كه در محيطهاي ناپاك، امكان تربيت افراد باايمان فراهم نباشد; بلكه تنها، امر تربيت با مشكلات بيشتري توأم خواهد بود. كه در اين صورت از اجر و پاداش افزونتري بهرهمند شده و ارزش بيشتري خواهد داشت. چنانچه در روايتي چنين ميخوانيم: «افضل الاعمال اخمرها»; باارزشترين كارها سختترين آنها ميباشد.

الحمدلله كشور اسلامي ما در مقايسه با ساير نقاط جهان، از سلامت معنوي بيشتري برخوردار است. پس وظيفة ماست كه براي رفع بديها و كجيها، تلاش پيگير داشته، محيط را براي تربيت اسلامي انسانهاي مطهر هموار سازيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.