-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4402 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مسأله احضار روح واقعيت دارد يا خير؟بلي، احضار روح به دلايل عقلي، قرآني، روايي و تجربي واقعيت دارد و چون در اين مختصر نميتوان به همه يا حتي به بخشي از آنها پرداخت، تنها به صورت كلي اشارهاي به آن ميكنيم و پژوهندگان را به كتابهاي مربوطه - كه در بخش پاياني اين گفتار خواهد آمد - ارجاع ميدهيم.

روح، يك امر مادّي نيست؛ به همين جهت محدوديت ندارد و به سان اشعه خورشيد كه از وراي شيشه و ابر به داخل اتاق و منزل ميتابد و هيچ كدام از آنها نميتواند مانع از حضور و حركت حيات آفرين ذرّات آن شود، روح نيز چنين حالتي دارد.

روح مردان آزاد، شايسته و صالح بدون هيچ مانعي با اين جهان در ارتباط هستند و در شرايط خاصّي، افراد واجد شرايط ميتوانند با آنان در تماس باشند و به عبارت معروف ميتوان آنها را احضار نمود و از نزديك با آنها ارتباط برقرار كرد و از حقايق برزخي و ماوراي مادي آگاه شد. نويسنده كتاب »گفتگو با مردگان« ميگويد:

»براي ارتباط با ارواح، راههاي زيادي هست كه همه آنها متكي به قواعد علمي و عمليات صحيح ميباشند كه آزمايش كنندگان، درباره هركدام از آنها آزمايش كرده، به نتيجه مطلوب رسيدهاند. در اين روشها هيچ گونه نيرنگ و خدعه وجود ندارد.«

{P - ص 222. P}

پس عقل براي احضار روح، هيچ مانعي نميبيند و علماي بزرگ هم آن را تأييد كردهاند. در اين باره و تجربه بزرگ مفسّر و قرآن شناس قرن، حضرت علامه طباطبايي »قدس« و نيز برادرش علامه سيد محمد حسن الهي طباطبايي بهترين مؤيد مطلب است. ايشان روح پدر و مادر خود را احضار كرده و گزارشهاي نهاني از اين جهان را گرفته بودند كه اين قضيه را ميتوانيد در كتاب مهر تابان مطالعه كنيد.

از جمله كساني كه در اين مقوله قلم زده و اقدام عملي نيز داشته، طنطاوي جوهري از دانشمندان برجسته مصر و دانشگاه الازهر است. او در اين باره دو كتاب مهم نوشته كه به نوبه خود مهم و ارزشمند ميباشد. به طور كلي كتابهاي مفيدي در اين زمينه نوشته شده است كه به برخي اشاره ميشود:

1- ترجمه الارواح، شيخ طنطاوي جوهري

2- انسان كجاست؟، شيخ طنطاوي جوهري

3- مهر تابان، علامه محمد حسين حسيني تهراني درباره زندگي علامه طباطبايي.

4- گفتگو با مردگان ترجمه كاظم خلخالي. (اين كتاب را حتماً بخوانيد)

5- روحهاي تسخير شده، ترجمه سيد رضا جماليان.

6- عود ارواح، ناصر مكارم شيرازي، از اين كتاب ميتوان در احضار روح ياري جست.

البته گفتني است كه هرچند احضار روح، حقيقت دارد، اما از هر كسي بر نميآيد و در هر شرايطي ممكن نيست. بلكه مقدّمات و شرايط ويژهاي را ميطلبد. همچنين در اين باره نبايد ادعاي هركس را پذيرفت؛ چه بسا

افرادي كه آن را همچون طالع بينان وسيله كسب و سود و وسيله فريب و كلاهبرداري از عوام و سادهانديشانقرار ميدهند. احضار روح، خود رشتهاي از علوم غريبه است و نياز به تخصص و مهارت خاص دارد و هركس نميتواند از عهده آن برآيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.