-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4404 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت اين همه فقر و بيكاري و نابساماني در مملكت ما چيست ؟
مشكلات اقتصادي مملكت و بيكاري پنهان و آشكار در آن موضوعي نيست كه كسي در آن ترديد داشته باشد و در اين كه فقر ريشه بسياري از بدبختي هاست نيز ترديدي نيست. ولي بايد مقداري ريشه هاي آن را بررسي كرد تا بتوانيم قضاوتي صحيح داشته باشيم. در آغاز به مسأله نفت مي پردازيم. ايران هم اكنون حدود 5/2 ميليون بشكه نفت در روز صادر مي كند با جمعيتي فراتر از 60 ميليون نفر و كشوري وسيع، حال آن كه كويت با داشتن جمعيتي كمتر از يكي از استان هاي كوچك و مساحتي به اندازه يكي از شهرهاي ايران بيش از اين مقدار نفت صادر مي كند. البته آنها از سرمايه نسل هاي بعدي مي خورند و روشن است كه در آينده اي نه چندان دور، نفت و فرآورده هاي آن كالايي بسيار گرانقيمت خواهد بود و يا عربستان با حدود «يك چهارم» جمعيت ايران حدود 7 ميليون بشكه نفت صادر مي كند. علاوه بردرآمد فراواني كه از راه هاي ديگر دارد. درآمد نفت در ايران، عمدتاً صرف سرمايه گذاري هاي زيربنايي و نيز تحصيل ارز براي تأمين مايحتاج عمومي همانند نان، برنج و ديگر اقلام ضروري مي گردد. اما علل كاهش درآمدها و بروز تنگناهاي اقتصادي. مشكلات اقتصادي كشور ما عوامل متعددي دارد از جمله: - تورم و ركوداقتصاد جهاني و تأثير آن بر اقتصاد داخلي (كه خود از عوامل كاهش تقاضا براي خريد نفت و پايين آمدن قيمت آن شده است). - كاهش شديد قيمت نفت - سرمايه گذاري براي توسعه كه خود از عوامل تورم است - تحريم هاي اقتصادي و آزارهاي قدرت هاي جهاني - مخارج سنگين جنگ تحميلي و پي آمدهاي آن در عرصه هاي مختلف - هزينه سنگين بازسازي - الگوي نامناسب مصرف در جامعه و گرايش شديد به اسراف و تبذير در برخي طبقات - روند بي رويه رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي كار و كالا بدون فراهم بودن زمينه هاي ديگر - نبودن اخلاق كار و جديت در توليد اينها تنها بخشي از عواملي است كه دولت و ملت با آن درگير بوده و هست. هر كدام از اين عوامل مي توانسته اساسي جامعه را متلاشي سازد ولي به فضل الهي و حمايت مردم و تحمل آنها دولت توانسته است بر بسياري از اين مشكلات تا حدودي فايق آمده و چرخه اقتصاد را به حركت درآورد. با وجود همه اين مشكلات، پس از انقلاب پيشرفت عمده اي در خدمات رساني به مناطق محروم صورت گرفته است. نگارنده اين سطور كه خود پيش از انقلاب به بسياري از مناطق محروم سفر كرده است و اكثر قريب به اتفاق روستاها را فاقد آب، برق، راه مناسب و بسياري از خدمات ديگر ديده است اكنون به دور افتاده ترين نقاط كه گاه گذر مي افتد مشاهده مي كنم كه بسياري از خدمات به دورافتاده ترين نقاط نيز راه يافته است و تا آنجا كه ما اطلاع داريم همت دولت، مجلس و مجموعه نظام رسيدگي بيشتر به مناطق محروم بوده است. البته اين بدان معنا نيست كه هيچ مشكلي در هيچ نقطه اي وجود ندارد. مسلماً در مملكتي با اين وسعت و پراكندگي جمعيت، مشكلات فراواني براي برخي وجود داشته و دارد و بايستي براي رفع آن تلاش كرد. از جمله همين كار مقدس شماست كه از سر دلسوزي براي ما كه البته هيچ كاره هستيم نامه نوشته ايد، شما همين مشكلات را در نامه اي ديگر نوشته و با امضاي عده اي از اهالي براي مسؤولين استان، نماينده مجلس، دفتر رياست جمهوري و بالاخره دفتر مقام معظم رهبري ارسال نماييد و پي گيري لازم را نيز انجام دهيد كه صد البته عبادتي بزرگ و خدمتي اساسي است. مشكل بيكاري نيز در مملكت ما از تبعات همان عواملي است كه ذكر شد. در همين شرايط فعلي صدها واحد توليدي به خاطر مسائل ارزي و كمبود آن خوابيده و بسياري بيكار شده اند. مسأله بيكاري، پي آمدها و مفاسد متعددي به دنبال دارد كه خود برخي از آنها را نوشته ايد. ولي يك نكته مهم ديگر نيز وجود دارد كه بسياري از جوانان ما بخصوص تحصيل كرده ها توقع داريم كه پس از تحصيل، شغلي اداري پيدا كرده و درآمد مكفي نيز از اين طريق داشته باشيم. اين روحيه گريز از كار واقعي، از معضلات اجتماعي ماست. چرا بايد يك جوان، كار در مزرعه و يا كارگاه و... را براي خود كسر شأن بداند؟ آيا كشورهايي مانند ژاپن و يا چين كه توانسته اند در زمينه اقتصادي رشد چشمگيري داشته باشند همين گونه اند؟ آنها شبانه روز كار مي كنند. بيش از مردم ديگر كشورها و داراي توقعي بسيار پايين ولي در كشور ما تقريباً كار بر عكس است و بسياري به دنبال نازكي كار و كلفتي نان هستند؟! اميد است كه عنايات الهي باز هم شامل مردم ما گردد و با درايت مسؤولين مشكلات به تدريج حل گردد تا جواناني همانند شما دغدغه كار و درآمد نداشته باشند و بتوانند با آسودگي خيال به سازندگي مملكت خود بپردازند. اما درباره مسؤولين؛ ما نيز از مسؤوليني كه تنها به فكر خود و منافع خود باشند و با استفاده از امكانات عمومي به نشخوار اموال مردم بپردازند و از اين طريق خود را فربه كنند بيزاريم شما نيز بيزار باشيد. البته نبايد حساب چند نفر را بابت همه نوشت. وقتي رهبر انقلاب در كمال سادگي زندگي كرده و همواره مسؤولين را توصيه به دوري از تجملات مي كنند ما نيز بايستي چنين روحيه اي داشته باشيم و اين باور را در همه ايجاد كنيم كه مسؤول بايد همانند ساده ترين مردم زندگي كنند. براي اين كه بتوانيد مشكلات خود را با مقام معظم رهبري و نيز رياست جمهوري مطرح سازيد با آدرس زير مكاتبه فرماييد: تهران - خيابان پاستور - دفتر مقام معظم رهبري. تهران - خيابان پاستور - دفتر رياست جمهوري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.