-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

بين ازدواج دايم و موقت چه تفاوت هايي وجود دارد؟

ازدواج دايم و موقت دربارهاي از احكام و آثار مشتركند و در قسمتي هم اختلاف دارند.

برخي تفاوتهاي ازدواج دائم و موقت:

تفاوت اصلي ازدواج موقت با دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود آزاد است، يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است و نوعي آزادي به طرفين ميبخشد.

آن چه در درجه اول، اين دو را از هم متمايز ميكند، يكي اين است كه:

زن و مرد تصميم ميگيرند به طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت، اگر مايل بودند، تمديد ميكنند اما اگر مايل نبودند، از هم جدا ميشوند.

2 - از لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه، هر گونه كه بخواهند، پيمان ميبندند. در ازدواج دائم، مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و نفقههاي ديگر از قبيل دارو و پزشك شود، ولي در ازدواج موقت بستگي دارد به قراردادي كه ميان طرفين منعقد ميگردد.

3 - در ازدواج دائم، زن بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است كه ميان آنها بسته ميشود.

4 - در ازدواج دائم، زن و شوهر از يكديگر ارث ميبرند، اما در ازدواج موقت چنين نيست.(1)

5 - در ازدواج دائم، زن بدون جلب رضايت مرد حق ندارد از بچه دار شدن جلوگيري كند، ولي در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد، بلكه هر دو طرف آزادند، البته زن نبايد مانع لذت جويي شوهر شود، ولي ميتواند مانع حاملگي خود بشود.(2)

6 - اگر چه مهر هم درازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت، ولي عدم تعيين و ذكر مهر در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است اما در ازدواج دائم عقد ازدواج؛ باطل نيست، بلكه مهرالمثل تعيين ميشود.

پينوشتها:

1 - در مورد بندهاي دو و چهار ديدگاه ديگري هم ميان فقهاي شيعه مطرح شده، ليكن در متن پاسخ عقيده اكثر فها آمده است. ر .ك: دورنماي حقوقي ازدواج موقت، اسماعيل هادي.

2 - تحريرالوسيله، ج2، ص 291.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.