-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

خداوند براي هر كسي جفتي قرار داده است. با توجه به زياد بودن تعداد دختران، ازدواج و جفت پيدا كردن آنها به چه صورت خواهد بود؟

اوّلاً اخباري كه بر زياد بودن تعداد دختران نسبت به پسران حكايت دارد، معلوم نيست تا چه اندازه متقن و صحيح و مستند ارائه شده است. بر فرض صحت اين خبر، باز از نظر جفت پيدا كردن و ازدواج مشكلي ايجاد نمي شود، زيرا اسلام در اين جهت، با طرح موضوع تعدد زوجات براي اين مشكل، چاره انديشي كرده است. استاد مطهري پس از بيان دو مقدمه:

1ـ فزوني نسبي زنان بر مردان به واسطة تلفات جنس مرد و مقاومت بيشتر زن در برابر بيماري؛

2ـ حق تأهل براي زن به عنوان يك حق طبيعي بشري؛ نتيجه مي گيرد كه اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، عملاً گروه زيادي از زنان از حق طبيعي انساني خود محروم مي مانند. تنها با قانون تجويز تعدّد زوجات (البته با شرايط خاصي كه دارد) اين حق طبيعي احيا مي گردد.[23]

در هر حال اسلام براي اين مسئله چاره انديشي كرده است و اگر راه تعدّد زوجات بسته و ممنوع مي شد، اين سؤال به صورت جدّي مطرح بوده، اما با جايز دانستن و باز بودن اين راه، در صورت به وجود آمدن شرايط اجتماعي، اين راه مي تواند راه گشا باشد. البته بدان معنا نيست كه هر كس با هر شرايطي ميتواند همسران متعدد اختيار كند، زيرا اسلام شرايطي قرار داده كه تنها بعضي مي توانند به اين كار اقدام كنند. شرايطي مانند اجراي عدالت بين زوجات و ... .مشكلاتي كه در بعضي جوامع از جهت فرهنگي و .... وجود داردك بايد به دست افراد آن جامعه حل گردد.













[23] استاد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 380.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.