-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44100 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا در ازدواج تقدير و سرنوشت دخيل است و دختر و پسر به جهت تفكر نمي تواند همسر خود را با آرامش خاطر و مطابق ميل خود انتخاب كنند؟

اگر منظور از تقدير و سرنوشت و حاكميت جبر در ازدواج، اين است كه در همسر گزيني، عقل و تدبير، تحقيق و مشورت، سپس گزينش همسر مطلوب، نقشي ندارد، بلكه به حكم جبر از ازل مقرر گشته كه فلان دختر بايد همسر فلان پسر شود، سخني نادرست است. اگر منظورتان اين است كه به كارگيري تدبير و خِرَد و رعايت معيارهاي معيّن در گزينش همسر و ديدگاه ها و كاركردهاي خانواده و اطرافيان در انتخاب همسر مؤثر است و مجموعة آن شناخت ها و اين ديدگاه ها در انتخاب فرد مؤثر است، چنان كه اگر از آن اصول و ملاك ها آگاهي نداشته باشد يا بي توجه باشد، خود را در وضعيت ناخوشايندي قرار ميدهد، سخن سنجيده و درستي است.

توضيح: شما در درس هاي سوم و چهارم و پنجم بينش اسلامي دورة پيش دانشگاهي، بحث هاي جبر و اختيار، تقدير و سرنوشت يا قضا و قدر را خوانده ايد نكات برگرفته از آن درس ها اين است كه اوّلاً: سرنوشت انسان متأثر از افكار و عقايد دروني و عملكردهاي خود، اطرافيان و جامعه است كه در آن زندگي ميكند. در واقع سرنوشت چيزي جيز بازتابِ تراوشات دروني و بروني افراد و جامعه نيست كه با ميل و اراده آن را انتخاب ميكند.

ثانياً: سرنوشت انسان تابع دو دسته عوامل تأثير گذار مادي و معنوي است كه فرد يا جامعه به آن عوامل رو آورده، از آنها بهره برده و زمينة تأثير گذاري آنها را در سرنوشت فراهم ساختهاند.

به بيان ديگر: خداوند از يك سو، انسان را صاحب اراده آفريده، به او عقل و درايت و قوّة فهم و تشخيص عنايت كرده تا خود انتخاب گر راه زندگي و تعيين كنندة مسير سرنوشتش باشد، از ديگر سو، دو گونه عوامل مادي و معنوي را تعيين كنندة سرنوشت انسان قرار داده؛ يعني انسان، فهيم و صاحب اراده است كه با اختيار خويش انواع عوامل مادي و معنوي را ميتواند به كار گيرد و سرنوشت خويش را بسازد. حال به اختيار انسان است كه از كدام دسته از عوامل با چه ميزاني و در چه وضعيتي بهره مي برد و سرنوشت خود را با انتخابش - از جمله انتخاب همسر، چگونه مي سازد، بنابراين انتخاب همسر همانند اموري است كه انسان با آن سر و كار دارد كه نقش سرنوشت و انتخاب انسان در آن مانند همه كارهاي ديگر است. پس ازدواج هم يك انتخاب است. در واقع تقدير و سرنوشت الهي بر اين رقم خورده كه هر انساني با عقل و اختيار خود يكي از راه ها را انتخاب كند و همان كه شما انتخاب كرديد، سرنوشت و تقدير شما ميباشد، كه خداوند مقرّر كرده است. از خداوند بخواهيد كه شما را در انتخاب درست، هدايت و كمك نمايد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.