-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا حضرت مريم ازدواج كرده است؟ مطلبي كه منشأ پيدايش سؤال شده اين است كه تولّد موجودات به خصوص انسان ها بايد از طريق پدر و مادر باشد، بر اين مبنا چطور مي شود فرزندي همچون عيسي بدون پدر متولّد شود؟

قرآن كريم در چند آيه از حضرت مريم به بزرگي وعظمت ياد كرده است؛ از آن جمله مي فرمايد: متوليان و خدمتكاران بيت المقدس براي سرپرستي و كفالت حضرت مريم با يكديگر كشمكش داشتند. هر كدام مي خواستند پذيراي شئون مريم باشند و بر تربيت او قيام نمايند، زيرا مريم دختر پيشواي آنان بود و در زمان حيات خود در معبد بيت المقدس مقامي والا داشت. نزاع آنان بالا گرفت و سرانجام به قرعه رضايت دادند؛ پس از اصابت قرعه به نام زكريا، ديگران تسليم شدند و كفالت مريم را به او سپردند. هر زمان كه زكريا وارد محراب مريم مي شد، غذايي در آن جا مي ديد. از او مي پرسيد: اين ها از كجا مي رسد؟ مريم مي گفت: از ناحية خدا است، هر كس را كه بخواهد، بي حساب روزي مي دهد.

حضرت مريم با عنايات خداوندي و تحت سرپرستي حضرت زكريا به مقامي والا دست يافت تا جايي كه به فرمودة قرآن فرشتگان بدو بشارت دادند: اي مريم، خدا تو را برگزيده و پاكيزه ساخته و بر زنان جهان برتري داد. اي مريم[به شكرانة اين نعمت خداوندي] در برابر پروردگارت خضوع كن و سجده و ركوع به جاي آور.

همچنين فرشتگان بشارت دادند :خداوند تو را به كلمه اي از خود بشارت مي دهد كه نامش مسيح، عيسي بن مريم است، در حالي كه در اين جهان و جهان ديگر صاحب شخصيت خواهد بود و از مقربان است. حضرت مريم عليها السّلام در مسير اطاعت و بندگي خدا از خانوادة خود جدا شد و در منطقة شرقي بيت المقدس قرار گرفت و ميان خود و ديگران حجابي انداخت. خدا مي فرمايد: در اين هنگام روح خود را به سوي او فرستاديم. او در شكل انساني كامل و بي عيب و نقص بر مريم ظاهر شد. مريمي كه همواره پاكدامن زيسته و در دامان پاكان پرورش يافته و ميان مردم نمونه اي از عفّت و تقوا بود، با ديدن مردي بيگانه و زيبا كه به خلوت گاه او راه يافته بود، به وحشت افتاد و اظهار داشت: من از تو به خداي رحمان پناه مي برم، اگر پرهيزكاري.

مرد ناشناس زبان به سخن گشود و مأموريت خويش را چنين بيان كرد: من فرستادة پروردگار توام و آمده ام پسري پاكيزه به تو ببخشم. مريم با نگراني گفت: چگونه ممكن است من صاحب پسري شوم، در حالي كه تا كنون انساني با من تماس نگرفته و زن آلوده اي نبوده ام؟!

روح خدا در پاسخ گفت: واقعيت همين است. خدا فرموده: اين كار بر من آسان است؛ ما مي خواهيم او را نشانه اي براي مردم قرار داده و رحمتي از سوي ما باشد و در هر صورت اين كاري تمام شده است و جاي گفتگو ندارد.

گرچه آيات قرآن در موضوع پاكدامني حضرت مريم و تولّد فرزندش حضرت عيسي(ع) ادامه دارد، ولي با توجه به روشن شدن مطالب زير بحث را به پايان مي بريم:

1- امكان تولد فرزند بدون پدر، با خواست و ارادة خداوند، چنان كه حضرت آدم(ع) و حوا را بدون پدر و حتي مادر آفريد.

2- پاكدامني حضرت مريم.

3- ازدواج نكردن آن حضرت و به دنيا آمدن عيسي(ع).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.