-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44117 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از گذر عمر و از مردن مي ترسم. از اين كه بي ايمان از دنيا بروم مي ترسم. از مورچه و جوجه و حيوانات مي ترسم، حتي از ازدواج مي ترسم، چون فكر مي كنم همسر نيز مانند پدرم رفتار خواهد كرد. مرا راهنمايي كنيد!

ترس ها به دو قسم تقسيم مي شود: ترسهاي بهنجار و ترسهاي نابهنجار. ترسهاي بهنجار در انسانهاي معمولي ديده مي شود، مانند ترس از خطر، ترس از بيماري و غيره، اما ترس نابهنجار در اشخاص روان رنجور يافت مي شود. انسان از مرگ مي ترسد، زيرا زندگي را به معناي تداوم بقا مي داند و او مي خواهد كه زندگي كند، هميشه زندگي كند.

فروم ترس از مرگ را دو نوع مي داند: ترس بهنجار كه هر انساني به هنگام تأمل در انديشة مرگ دستخوش آن مي شود و ترس نابهنجار كه رنگ و نشان يك وسوسه دردناك را به خود مي گيرد؛ وسوسه اي كه تقريباً هيچ گاه فرد را رها نمي سازد. شايد نوع دوم كه فروم آن را ترس نامعقول از مرگ مي نامد، در انساني پديد آيد كه احساس مي كند در زندگي شكست خورده يا نتوانسته به اندازة كافي زندگي كند يا در زمينة توانايي ها و استفاده از نيروهاي بارور خويش ناتوان مانده است.

اسلام به منظور مقابله با ترس نابهنجار از مرگ، چهرة واقعي مرگ را ترسيم كرده، چون معتقد است يكي از عوامل اين گونه ترس ها جهل و ناآگاهي است. امام هادي(ع) بر يكي از اصحابش كه در مرض موت بود وارد شد. او مي گريست و بيتابي مي كرد. حضرت فرمود: اي بندة خدا، اين كه از مرگ ترساني، براي اين است كه نميداني مرگ چيست. سپس حضرت، مرگ را به حمام تميزي تشبيه فرمود كه انسان آلودهاي وارد آن مي شود و شستشو مي كند.

امام سجاد(ع) مي فرمايد: مرگ براي مؤمن مانند كندن لباس و باز كردن زنجير از پا و مانند پوشيدن فاخر ترين لباس ها و خوشبوترين آن ها است. مرگ براي مؤمن هموار ترين مَرْكب و مأنوس ترين خانه ها است.

اولياي الهي نه تنها از مرگ نمي ترسند، بلكه به استقبال آن مي روند. امام علي(ع) مي فرمايد: به خدا سوگند! بيم ندارم بر مرگ وارد شويم يا مرگ به سوي من بيايد.

بنابراين با تقويت باورهاي مذهبي و به خصوص توجه به عالم برزخ و قيامت و آشنايي با حقيقت مرگ كه انتقال به عالمي بزرگ تر است، با ترس از مرگ مقابله نماييد.

شما در اين مورد لطف خداوند و تنها نبودن را فراموش نكنيد. فكر كنيم هر جا كه باشيد و در هر عالمي، خواه اين دنيا يا در سراي ديگر، او هميشه با ما است. او مهربانتر از هر كس است. ما مخلوق و آفريده او هستيم و او به عشق و محبت ما را آفريد، بنابراين ما را در اين دنيا يا در سراي ديگر تنها نخواهد گذاشت.

مرگ براي كساني كه اعتقاد به او دارند و او را به درستي شناخته اند، نامفهوم است. آنان كه او را نشناخته اند و اعتقاد و باور به او ندارند، بايد هميشه ترسناك باشند.

ترس از حوادث ناخوش مانند زلزله و غيره نيز با الهام گرفتن از دستورهاي اخلاقي و برنامههاي اجرايي اسلام و علم به اين كه همه حوادث مقهور ارادة الهي است و بر حسب مقررات طبيعي و الهي انجام مي گيرد، مرتفع مي گردد.

قرآن مجيد مي فرمايد: اي پيامبر! بگو: جز آن چه را كه خداوند براي ما مقرر كرده است، هرگز آسيبي به ما نمي رسد. او مولا و سرپرست ما است. از اين رو بايد مؤمنان به خدا توكل كنند.

بنابراين هر چه او براي ما مقرر كرده و بپسندد، راضي هستيم.

در اين صورت جايي براي ترس باقي نمي ماند، چون مسلمان به مقدرات الهي رضايت دارد و همه چيز را به او مي سپارد.

اما ترس از حيوان و غيره يك ترس موهوم است كه قابل اعتنا نيست. اين ترس ريشه در دوران كودكي دارد و بايد آن را از خود دور كنيد. اين امر با تجزيه و تحليل ترس و محاسبه حاصل مي شود. از خود سؤال كنيد: چرا بايد از حيوان بي آزار بترسم؟ مگر چه آسيبي مي تواند به من برساند؟ بهتر است از نزديك، مثلاً در باغ وحش، بعضي از حيوانات را ببينيد.

امام علي(ع) مي فرمايد: هرگاه دربارة چيزي دچار ترس شدي، خود را در آن بيفكن كه اضطراب و ترس به مراتب از ابتلا به آن سخت تر است.

ترس از ازدواج نيز موردي ندارد. رفتار پدرتان نبايد شما را نسبت به همةمردها بدبين كند. همة مردها رفتار مشابهي ندارند. نوع برخورد بستگي به عوامل خانوادگي و محيطي و تربيتي دارد. از اين رو در انتخاب همسر دقت كنيد، ولي وسواس نداشته باشيد و ترس را از خود دور نماييد. همواره از خدا بخواهيد همسر مناسب كه در شأن شما باشد نصيبتان كند.

اما ترس از اين كه بي ايمان از دنيا برويد، از ترس به جا و پسنديده است، حتي اولياي الهي نيز اين ترس را داشته اند. از اين رو از خداوند عاقبت بخيري را طلب ميكرده اند، ولي براي رهايي از اين ترس، اقدام عملي و توكل و اميد به خدا لازم است. ايمان نيز مانند امور ديگر احتياج به مواظبت دارد و حراست از ايمان در گرو انجام واجبات و ترك محرّمات است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.