-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44185 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

شغل من دبيري است . دختري به بهانه ياد گرفتن درس اينك به من علاقه مند شده است. از جواب نامة قبلي خرسند هستم، ليكن آن دختر با اين كه من زن و بچه دارم، به من اظهار علاقه مي كند كه با او ازدواج كنم . اگر چه من نيز تا حدودي به او علاقه مندشده ام، ولي از اين كه اعتماد مردم نسبت به من سلب شود مي ترسم. لطفاً مرا راهنمايي فرماييد:

خواهر محترم، شما انسان با فرهنگ ، تحصيل كرده و متدين هستيد. بد و خوب را بهتر از بسياري كه از تجربه هاي زندگي بهره اي ندارند مي شناسيد. به حلال و حرام خدا آگاه هستيد . پس قصور و تقصيري كه هر كدام بهانة بسياري از انسان ها براي عدم انجام تكليف الهي شده است،متوجه شما نيست . در اين بين قلب و دلتان را متوجه احساسي كرده ايد كه از يك نگاه آغاز شده و اين به دل بستگي تبديل شده است.

اين كه انسان براي ازدواج به فردي علاقه مند شود، گناهي نيست، چون دل مرز شناس و حريم گذار نيست ولي اگر دل سپردن در قالب بشري و اخلاقي قرار نگيرد از تمام مرزهاي اخلاقي و ايماني عبور خواهد كرد تا به جايي كه گاه كار از كار گذشته و تعهدي بر ترميم آن داده نمي شود.

خواهر محترم، انسان ها اگر چه موجوداتي ممتاز هستند، اما در بعضي مواقع خصوصاً وقت جواني، به شدت تابع احساسات و غرايز كنترل نشده خواهند بود. پس به موجوداتي غير قابل اعتماد تبديل مي شوند. مثال روشن آن مراكزي است كه محل حضور آزاد جوانان دختر و پسر است. گاه دو جوان براي رسيدن به خواسته و پاسخ گويي به غرايز، چشم و گوش خود را مي بندند و هيچ توجهي به مرزبندي شرعي و اخلاقي بين دو نامحرم ندارند و تا جايي به هم نزديك مي شوند كه صداي فرياد وجدان در مي آيد البته اين صدا تا وقتي شنيده مي شود كه هنوز نور معرفت خدا در دل وجود داشته باشد.

خواهر محترم! اگر فرد مورد نظرتان جهت ازدواج با شما تعلل مي ورزد و بهانه مي آورد، معلوم مي شود چنين فردي نمي تواند گزينه اي خوب و مناسب جهت همسري شما باشد. بگذاريد گل گفتن و گل شنيدن بعد از ايجاد ارتباط شرعي و خواندن عقد رسمي باشد. هر گونه ارتباطي كه بين دو نامحرم ايجاد كشش و جذبه كند، قطعاً حرام خواهد بود. ادامة ارتباط دو نامحرم سرانجام بدي خواهد داشت و در اين بين دختر است كه خسارت اصلي متوجه او خواهد بود.

شما حتماً متوجه اين مسئله شده ايد كه علت دور شدن از معنويت و اين كه خداي ناكرده گاهي نماز نمي خوانيد يا در پي اين مسئله هستيد كه چه گناهي مانده كه آن را مرتكب نشده ايد، همه از دل بستگي ها و ارتباط هاي غير شرعي و اخلاقي بين شما و آن فرد است.

اگر دلي گناهكار باشد، هر اندازه هم گريه و ناله كند ، بي آن كه توبه نمايد، هيچ فايده اي نخواهد داشت.

نتيجه:

1ـ هر چه زودتر به اين روابط غير شرعي پايان دهيد و بدانيد در دام بدي افتاده ايد.

2ـ از او بخواهيد رسماً به خواستگاري شما بيايد. بعد از عقد شرعي و قانوني مي توانيد مد آن را هر اندازه كه خواستيد ، تعيين كنيد تا خيالتان از عوارض ارتباط غير شرعي راحت باشد.

3ـ وقتي به خودتان مي گوييد: اميد امام زمان باش ، چرا در عمل از او فاصله مي گيريد؟ دوگانگي حرف و عمل زشت است. براي آن كه احساس گناه نكنيد، از ادامة ارتباط خودداري كنيد و آن را منوط به ازدواج بدانيد. اگر مي خواهيد بدانيد راه كدام است،بايد بدانيد راه مستقيم در ازدواج است و بيراهه ، ارتباط غير اخلاقي و ناشرعي است. پس بندة هوي و هوس نباشيد و عاقلانه فكر كنيد!مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.