-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44186 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

ام كلثوم دختر حضرت علي(ع) با چه كسي ازدواج كرد؟

تاريخ درباره ام كلثوم دختر امام علي(ع) از جهات متفاوتي در هالهاي از ابهام است.

آيابه جز حضرت زينب، امام علي(ع) دختري به نام ام كلثوم از حضرت زهراس داشت؟

آيا نامش ام كلثوم بود يا كنيهاش؟ آيا با عمر ازداج كرد؟ و... اينها سؤالاتي است كه پاسخ قطعي آن بسي مشكل است

برخي نوشتهاند: امام علي(ع) سه دختر با نام يا كنيه ام كلثوم داشت. بدين شرح:

1 - ام كلثوم دختر امام علي(ع) كه همسر مسلم بن عقيل بن ابي طالب(ع) بود.

2 - ام كلثوم دختر امام علي(ع) كه همسر عبدالله اصغر بن عقيل بود.

3 - ام كلثوم دختر امام علي(ع) كه همسر عمر بن خطاب بود.

{P . سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 5، ص 334 - 336.

دكتر سيد جعفر شهيدي در اين باره مينويسد كه بين مورخان و تذكره نويسان در اين كه امكلثوم دومين دختر امام علي(ع) و مادرش حضرت زهراس بود، اختلافي وجود ندارد، ليكن در اين اختلاف است كه ام كلثوم نامش بود يا كنيهاش.

بيشتر تاريخ نويسان او را ام كلثوم نوشتهاند. وي در سال هشتم هجري متود شد و در سال هفدهم به عمر بن خطاب شوهر كرد، و چون عمر كشته شد نخست عون و پس از مرگ او برادرش محمد بن جعفر بن ابيطالب او را به زني گرفت.

عموم تذكره نويسان و مورخان نوشتهاند، ام كلثوم از عمر پسري به نام زيد داشت.

{P . زندگاني حضرت فاطمهس، ص 263 - 264.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.