-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در خصوص ازدواج يا عدم ازدواج امام زمان(عج) توضيح دهيد.

غيبت امام زمان(ع)از سنت ازدواج اهميت بيشتري دارد كه ترك سنت ازدواج، از سوي امام معصوم(ع) با مقام عصمت منافات نداشته، مشكل ايجاد نميكند.(1)

احتمال دوم: امام زمان(عج) ازدواج نموده است. در اين جا اين مشكل پيش ميآيد كه همسر آن حضرت نيزمانند امام عمر طولاني داشته باشد كه دليلي بر آن وجود ندارد، مگر اين كه بگوييم همسر حضرت بعد از مدتي از دنيا رفته است.

برخي احتمال دوم را تقويت نمودهاند، در برخي روايات تصريح شده است كه امام، همسر و فرزند دارد. امام رضا(ع) فرمود: بارالها! مايه چشم روشني و خوشحالي امام زمان(ع) را در او و خانواده و فرزند و ذريه و تمام پيروانش عنايت فرما.(2)

برخي ديگر درصدد هستند ثابت كنند كه امام زمان(عج) ازدواج نكرده و رواياتي راكه دلالت بر ازدواج امام(ع) دارند ضعيف و قابل استناد ندانستهاند. از سوي ديگر راياتي كه دلالت بر همسر داشتن امام زمان(عج) دارد، دلالت ندارند كه امام زمان(ع) قبل از ظهور ازدواج نموده است؛ از اين رو ميتوان گفت: رواياتي كه بر ازدواج امام دلالت دارند، حمل بر بعد از ظهور امام(ع) ميشوند كه بعد از ظهور ازدواج خواهند نمود. هم چنين آن دسته از رواياتي كه دلالت بر همسر داشتن امام زمان(ع) دلالت دارند، با آن دسته از رواياتي كه ازدواج امام زمان(ع) را نفي ميكنند، تعارض دارند. مسعودي نقل ميكند: علي بن حمزه ابن سراج و ابن سعيد مكاري بر امام رضا(ع) وارد شد و به حضرت عرض كرد: از پدرانت نقل كردهايم كه هيچ سراج و ابن سعيد مكاري بر امام رضا(ع) وارد شد و به حضرت عرض كرد: از پدرانت نقل كردهايم كه هيچ امامي از دنيا نميرود، تا فرزندش را ببيند. امام رضا(ع) فرمود: آيا در اين حديث روايت كردهايد، مگر قائم؟(3)

واقعيت آن است كه به طور قاطع نميتوان گفت: امام زمان(عج) همسر دارد. شايد بر همين اساس سيره و تاريخ نگاران نتوانستهاند در خصوص داشتن يا نداشتن همسر امام زمان(عج) اظهار نظر كنند.

پي نوشتها:

1 - ر. ك: مجله حوزه ويژه امام زمان(عج)، ص 54 - 55.

2 - بحار الانوار، ج 52، ص 52.

3 - اثبات الوصيه، ص 221.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.