-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44214 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

خانواده ام در ترم آخر دانشگاه دختر عمويم را برايم خواستگار كردند و عقد شرعي و غير رسمي خوانده و قرار شد سه سال در نامزدي باشيم، ولي خانوادة دختر بر خلاف قرار داد اصرار دارد الآن كار را يكسره كنيم. از طرفي همسرم در مراسمي كه دعوت مي شويم با وضع خيلي زننده ظاهر مي شود و در برابر اعراض من مي گويد: اين وضع براي من عادي است و تا زماني كه به صورت رسمي عقد نشده ام، شما حق امر و نهي ندارد. تكليف من چيست؟ آيا مي توانم ازدواج را به هم بزنم؟

برادر گرامي! از اين كه به ما اعتماد نموديد و مشكلات خويش را با ما در ميان گذاشتيد، تشكر مي كنيم.

قرآن كريم فلسفة ازدواج را چنين بيان مي كند:

از جمله آيات خدا اين است كه از خود شما همسراني برايتان آفريد تا كنار آن ها آرامش يابيد و مودّت و رحمت را بين شما قرار داد. همانا در اين كار نشانه هايي براي اهل انديشه است.1

مهم ترين هدف هايي كه با ازدواج بايد تحقق يابد، اين است كه زن و شوهر از بودن در كنار هم احساس آرامش روحي و فكري داشته باشند و روابط آن ها بر پاية مودّت و رحمت (عشق و علاقة قلبي و دروني ) باشد.

روابط خانوادگي اگر بر پاية قوانين خشك و بي روح مدني پايه ريزي شود، صميميت و صفا در آن وجود پيدا نمي كند و بالاخره مشكلات دروني و ناهنجاري هاي رفتاري روزي به اوج خود خواهد رسيد و غدّة چركين سرباز خواهد نمود. با تحقيق و تأمل بيشتر ببينيد اگر دختر عموي شما حاضر نيست با شرايط فكري و عقيدتي شما زندگي كند وعلاقه و مودّت بين شما وجود ندارد، بهتر است كه در دورة نامزدي كه آميزش صورت نگرفته، جدا شويد، ولي اگر طبق قول خود عمل مي كند و بعد از عقد رسمي تابع اوامر و نواهي مشروع شما قرا مي گيرد صبر كنيد، چون به هم زدن ازدواج، دو خانواده را از هم جدا مي سازد. بهتر است نظريات خود را به نامزدتان بگوييد، ولي اگر مي خواهد مشكلاتي به وجود بياورد و حاضر نيست تفاهم ديني با شما داشته باشد، صادقانه صحبت كند. در موقع تصميم نهايي با مسئول واحد حاج آقا شريعتي (تلفن: 7743183) تماس بر قرار نماييد.

1 روم (30) آية 21.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.