-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر فقيه ارتباطي با جامعه شناسي، اقتصاد، روان شناسي و ... نداشته باشد،چگونه مي تواند فتاواي روز و منطبق بر مقتضيات زمان صادر كند؟
چند نكته در اين راستا شايسته دقت و ارزيابي است: الف) امروزه «اجتهاد» با ابعاد گسترده اي روبه رو بوده و نيازمند تخصص و يك عمر سخت كوشي است. يك فقيه هم اكنون نيازمند علومي همچون ادبيات عرب (صرف و نحو، معاني و بيان و لغت) علم فقه و اصول، رجال و درايه، تاريخ، تفسير، منطق، فلسفه، رياضي، اقتصاد و... مي باشد. با اين وصف اگر انتظار داشته باشيم كه فقهاي ما افزون بر تخصص در علوم ياد شده، در علوم ديگري نظير جامعه شناسي، روانشناسي و... نيز تبحر داشته باشند كار بسيار دشواري است؛ بلكه نزديك به محال است. البته اين احتمال وجود دارد كه نابغه بسيار توانايي پيدا شود كه جامع اين علوم باشد؛ ولي اين امر ممكن است به ندرت اتفاق بيفتد. در عين حال بسياري از علوم متداول روز نظير روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد و... به عنوان دروس جنبي مورد توجه حوزه قرار گرفته است. ب ) همه مسائل فقهي بدين صورت نيست كه نيازمند ساير علوم باشد. ج ) در آن گونه مسائلي كه فقيه نيازمند اطلاعات جنبي است، اين امكان وجود دارد كه از وجود كارشناسان استفاده كند و پس از اطلاع نسبي، فتواي خود را صادر نمايد. د ) نكته ديگري كه در اين جا مطرح است، اين كه با وجود مراجع متعدد مردم در انتخاب مرجع آزادند و مي توانند مرجعي را گزينش كنند كه با مسائل روز و علوم جديد آشنايي بيشتري داشته باشد. نكته مزبور گرچه به عنوان راه حل كلي ارائه نمي شود، ولي به نوبه خود حايز اهميت است. ه ) امام بزرگوار(ره) در سخنان خويش از دانشگاهيان دعوت مي كردند كه با حوزويان و علماي ديني در ارتباط باشند و آنان را نسبت به علوم و مسائل روز آشناتر كنند. با اين ديدگاه شايسته است دلسوزان دين و دانشمندان متعهد، علماي ديني را در ابعاد مختلف ياري رسانند، باشد كه از اين رهگذر مراجع ما در مسائلي كه نياز به آگاهي از علوم روز دارد، با توجه بيشتري فتوا صادر كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.