-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4427 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تشابه ها و تفاوت هاي جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون را بيان كنيد.
جامعه روحانيت و مجمع روحانيون تفاوت ايدئولوژيكي با يكديگر ندارند؛ يعني، در اصول و مباني ديني، هم چنين خط امام(ره) واعتقاد به ولايت فقيه با يكديگر مشترك هستند. آنچه كه اين دو گروه را از يكديگر متمايز مي سازد و در دو جناح سياسي قرار مي دهد، بيشتر تفاوت هاي روبنايي در مسائل مديريتي كشور مي باشد. هم چنين در برداشت از قانون اساسي و موضوعاتي هم چون بحث نظارت استصوابي، سياست خارجي و برخي سياست هاي داخلي (مثل بحث توسعه سياسي و مطبوعات در حال حاضر). لازم به ذكر است كه بنا به شرايط زمان اين مواضع تغيير كرده و مي كند؛ چنان كه پيش از اين (در زماني كه تقريباً روحانيون مصدر امور بودند) مواضعي متفاوت با آنچه كه امروزه دارند، داشتند. در هر صورت مي توانيد با خواندن اطلاعيه هاي دو گروه در مطبوعات، مواضع دقيق تر آنها را در مورد مسائل روز به دست آوريد. امروزه روحانيون در موضوع سياست خارجي تمايل بيشتري به برقراري روابط نزديك با ديگر كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي دارند و حتي در مورد روابط فرهنگي و اقتصادي با آمريكا نيز تمايل بيشتري نشان مي دهند و در سياست بين الملل مواضع منعطف تري از خود نشان مي دهند (در حالي كه در قبل برخلاف اين رفتار مي كردند). در موضوع ولايت فقيه نيز هر دو اصل «ولايت فقيه» را قبول دارند؛ گرچه در برداشت از بحث ولايت مطلقه با يكديگر تفاوت هايي را دارند. از نظر اقتصادي، روحانيون در عين تمايل به پذيرش اقتصاد آزاد، تمايل بيشتري به كنترل اقتصاد از سوي دولت دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.