-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

سال گذشته پدرم مرتكب قتل خطايي شد و به شش ميليون تومان ديه محكوم گرديد و روانهء زندان شد و سپس با ضمانت آزاد شد. مدتي بعد در اثر نشت گاز فوت كرد. بعد از مراسم چهلم , خانوادهء مقتول ما را زيرفشار قرار دادند كه بايد دخترتان را به ما بدهيد تا سند پدرتان را آزاد كنيم . من با كسي كه آن ها مي خواستند, ازدواج كردم و بعد از مدتي فهميدم معتاد و بيكار است و فردي لاابالي و لات مي باشد. بعد از چند ماه مقداري پول به او دادم كه مرا طلاق دهد. دادگاه به ما سه ماه فرصت داده است . از شما خواهش مي كنم توضيح دهيد:

آيا بعد از مرگ پدرم ديه به ما تعلق مي گيرد, با وجودي كه خانه اي كه در آن مي نشينيم , سند مالكيت ندارد؟

چون پدر شما اقرار به قتل كرده است , بايد ديه را پرداخت نمود. اكنون كه او مرحوم شده است , بايد از اموالش ديه را پرداخت بنماييد. مي توانيد در دادگاه ادعاي بكنيد و بگوييد درست است ما مديون هستيم , اما پدرما مالي براي ما نگذاشته است , تا دادگاه به شما مهلت بدهد, يا از بيت المال پرداخت شود. اما اگر پدر شما اقرار به قتل نكرده بود, ديه بر (خويشان مقتول ) بود و بر شما چيزي واجب نبود. طلاق ربطي به ديه ندارد وشوهرتان حق ممانعت از اين بابت ندارد. مي توانيد به جهت اين كه شوهرتان معتاد است , درخواست طلاق بنماييد.

اگر مي توانستيد شوهرتان را به ترك اعتياد وا داريد, بهتر بود, گرچه مشكل است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.