-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا ظهار فقط يك صيغه و جمله دارد يا جملات مشابه مثل را هم شامل مي شود؟ آيا در ظهار نياز به عقد مجدّد دارد؟

آيات اوّل سورهء مجادله دربارهء ظهار نازل شده است و علّت نزول آن ها اين بود كه زن مسلماني نزدپيامبر آمد و گفت : يا رسول الله ! شوهرم به من گفته : أنتِ عَلَيّ حرام كظهر أمّي , و مرا از خانه خارج كرده است . راه چاره اي براي من بيانديش . حضرت فرمود: در اين باره چيزي نازل نشده است . آن زن گريه و شكوه كنان به راه افتادو رفت , كه اين آيات نازل شد:

مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مي كرد, شنيد (تقاضاي او را اجابت كرد), خداوند گفت گوي شما را با هم (واصرار آن زن را دربارهء حلّ مشكلش ) مي شنيد و خداوند شنوا و بينا است . كساني كه از شما نسبت به همسرانشان (ظهار) مي كنند, آنان هرگز مادرانشان نيستند, مادرانشان تنها كساني هستند كه آن ها را به دنيا آورده اند. آن ها سخن زشت و باطلي مي گويند و خداوند بخشنده و مهربان است >.

آن گاه پيامبر آن زن را خواست به او گفت برو شوهرت را بيآور. وقتي كه شوهرش آمد, پيامبر6به او فرمود:آياتي دربارهء شما نازل شده است . سپس فرمود: برو زنت را نگهدار. او از تو به واسطهء آن جمله اي كه گفته اي , طلاق داده نشده و از تو جدا نشده است و بر تو حرام نيست و آن جمله حرف بيهوده و اشتباهي بوده است . كساني كه ظهار مي كنند,بايد كفاره بدهند و كفارهء آن آزاد كردن يك بنده در راه خدا است . اگر توانايي نداشتند, دو ماه پي در پي روزه بگيرند واگر توانايي نداشتند, شصت مسكين را سير كنند. آن وقت مي توانند عمل زناشويي با همسر خود داشته باشند>.

مرحوم محقّق در شرايع فرمود: اگر مردي به زنش بگويد: أنتِ عليّ كظهر امّي يا بگويد: أنتِ عليّ كظهر أختي , أوعمّتي أو خالتي , ظهار واقع مي شود و اگر بگويد: أنت عليّ كأمّي او كأختي ; يعني كلمهء اظهار را نگويد, اختلاف نظراست كه ظهار واقع مي شود.

مرحوم صاحب جواهر در ذيل كلام محقّق فرمود:

بنابراين در صيغهء ظهار تشبيه به ظهر (پشت ) مادر يا خواهر يا ديگر الفاظي كه ظهار را بفهماند يا كنايه از ظهارباشد, شامل مي شود.(1)

البته از كلمات علما استفاده نمي شود كه جملاتي از قبيل اين كه نيز ظهار باشد.

مردي كه زنش را ظهار مي كند, گرچه كار حرامي انجام داده و بايد كفّاره بدهد, ولي زنش به او نامحرم نمي شود وفقط قبل از آميزش , بايد كّفاره بدهد و احتياجي به عقد ازدواج جديد ندارد.

ظهار نوعي طلاق در زمان جاهليّت بود كه اسلام آن را ردّ كرده است .(2)

(پـاورقي 1.جواهر الكلام , ج 33 ص 102

(پـاورقي 2.تفسير صافي , ج 5 ص 142 با تلخيص .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.