-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44273 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

طبق آيهء 3سورهء نور زن و مرد مؤمنِ زناكار با مثل خود نكاح كنند. آيا با غير از اين حالت , حكم شرعي حرام بر آن مترتب است ؟

آيه اين چنين است : .

دربارهء اين آيه نظريات مختلفي ارائه شده , يك قول اين است كه اين آيه به آيهء نسخ شده , قول ديگر اين است كه اين آيه ازدواج با زناكار را تقبيح مي كند, نه اين كه ازدواج با آنان حرام باشد. قول ديگري نيز هست كه اهميتي ندارد امّا آن چه كه بايد در مورد اين آيه گفت , اين است كه استفادهء حكم تحريم ازدواج با زناكاري كه معروف و مشهور به زنا است و توبهء او ثابت نشده , از اين آيه قطعي است , چه اين كه ازدواج بااين گونه افراد آثار نامطلوب براي خانواده و مخصوصاً فرزندان دارد. مضافاً به اين كه اين آيه در صدد تحقير زناكار است و مي خواهد ضربهء محكمي بر اين كار فاسد بزند تا كسي دنبال اين كار نرود و اين كارزشت فراگير نشود.

مرحوم علامهء طباطبايي مي فرمايد:

اين آيه حكم تحريم ازدواج با زناكاري را كه معروف به زنا شده و توبه نكرده , بيان مي كند, و حكم حرمت نسخ نشده و قابل تأويل نيز نيست >.

و فرموده : محصّل و خلاصهء معناي آيه به وجهي كه از طرق اهل بيت 7تفسير شده , اين است كه زاني وقتي كه مشهور به زنا شده و بر او حدّ جاري شده باشد و توبهء او معلوم نباشد, ازدواج انسان پاك با او حرام است .

به همين طريق صاحب تفسير صافي و مجمع البيان نظر داده اند.(1)

در ذيل اين آيه رواياتي آمده است , از جمله امام باقر7فرمود: .(2)

امام صادق 7فرمود: .(3)

احتمال ديگري هم اين است كه آدم زناكار سنخيت و طرز تفكر و فرهنگش او را به نكاح زن زناكار مي كشاند,چنان كه طبيعت زن مشرك و يا زانيه اين است كه با مرد زناكار سنخيت داشته باشند. در واقع يك نوع خبردادن است .

]ذره ذره كاندرين ارض و سماست جنس خود را همچو كاو و كهرباست

(پـاورقي 1ً.الميزان , ج 15 ص 80 الصافي , ج 3 ص 417 مجمع البيان , ج 7 ص 197

(پـاورقي 2.همان , ص 84

(پـاورقي 3.همان , ص 84مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.