-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44278 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مي خواستم با دختري ازدواج كنم , در حالي كه شديداً به او علاقه مند شده بودم , اما فرد مورد نظرمرا قبول نداشته و نامزدي ما به هم خورد. اكنون حيران و سرگردان با دختر ديگري عقد كرده ام , ولي به او علاقه دارم و حال آن كه او سعي مي كند مطابق ميلم رفتار كند, چه بايد بكنم ؟

برادر عزيز! اميدواريم به هدف مقدسي كه به آن مي انديشيد, برسيد. قرآن مي فرمايد: .

(پـاورقي 1.نجم (53 آيه 39

انسان كوشا, كسي كه در زندگي سعي و جديت به كار مي برد, هر چند هدفي دور و دراز و به خيال بعضي نا ممكن داشته باشد, اما به آن خواهد رسيد.

البته افرادي متقاضي ثبت نام و ورود به حوزهء مقدّسهء ديني مي شوند, بايد داراي شرايط خاصي باشند. برگه ءشرايط ثبت نام حوزهء علميه ارسال مي شود. اگر نياز داريد مي توانيد با شماره هاي 74097ـ 740971 0251قم مركز مديريت حوزهء علميه تماس گرفته و از نحوهء ثبت نام افراد متقاضي مستقيماً مطلع شويد. اما شخصي كه واردحوزهء علميهء مي شود, خوب است در هدفش خداو خدمت به مردم و تبليغ احكام دين را در نظر داشته باشد.

طلبه حوزهء علميه با دو بال تقوا و علم الگوي راهنمايي و هدايت جامعه خواهد شد. زندگي طلبگي زندگي راحتي از نظر مادي نيست , اگرچه حق هر طلبه اي داشتن حداقل مزاياي زندگي است , ولي دنياطلبي و مال پرستي ومقام خواهي , از روح و شأن طلبه , به دور است . طلبه وارد حجرهء امام زمان 7مي شود, در حالي كه بر سر سفره ءحضرت مي نشيند. از آن پس بايد به رياضت هاي خاصي دست بزند و خود را متخلق به اخلاق حسنه و ديني كند تااگر مردم امروزش را با ديروزش مقايسه كردند, تأثير تربيت اسلامي و ديني را در حركات او مشاهده كنند و او راالگوي خود قرار دهند. اميدواريم كه خداوند شما را در زندگي موفق كند.والسلام

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.