-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44280 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بعد از طي شدن دوران اسارت به ميهن اسلامي بازگشتم و بلافاصله ازدواج كردم . همسرم با من سرناسازگاري گذاشت و در پي آن ; يكي از همكاران را صيغه كردم و بعد از آن زندگي ام بيش تر دچار مشكل شد و مرامتهم به بعضي از مسائل كردند, لطفاً ياريم كنيد.

آزادهء عزيز! با آرزوي توفيق و سلامتي . دوران اسارت و دوري از وطن آن هم در وضع نامساعد,جسم و روح انسان را فرسوده كرده و هنگامي كه از اسارت آزاد مي شود, لازم است مدتي را با خود سپري كرده تامشكلات آن دوران سخت را به فراموشي بسپرد.

شما هنگامي كه از اسارت به ميهن اسلامي بازگشتيد, خوب بود تحت فشار خانواده قرار نمي گرفتيد و با صبر وحوصله اي فراوان همسري را انتخاب مي كرديد كه بتواند با وضع شما بسازد.

معمولاً زن ها كم تر موقعيت مردها را درك مي كنند اگر مرد به هر دليلي با ايشان نسازد, حاضر هستند تا آخر خطمقاومت و مقابله كنند. همسر شما اگر چه در ابتدا فكر مي كرد اگر به ازدواج شما درآيد, موجب افتخار او مي شود,ولي به تدريج كه زندگي رنگ و حالت عادي به خود گرفت , ديگر نوبت مرد است كه با هماهنگي و مديريتي توانمند,امور خانه و زندگي را كنترل كند. در هر حال مجموعه عواملي دست به دست هم دادند تا شما در زندگي دچار مشكل شويد و در اين بين به زني ديگر مراجعه كرده و او را صيغه كنيد.

برادر عزيز! احتمال نمي دهيد اوضاع زندگي شما بعد از ازدواج موقت بدتر شده باشد؟ شايد همسرتان فهميده است كه ديگر برايتان ارزشي ندارد و در مقابل فهميده است شما او را رها كرده و شخص ديگري را به طور موقت صيغه كرده ايد و به مقابلهء شما برخاسته است .

معمولاً زن ها حساسيت عجيبي روي زني ديگر كه بخواهد برايشان هوو شود دارند. در هر حال تجربهء سختي پيش روي شما است . اميدواريم بتوانيد با همسرتان تفاهم داشته و به زندگي آرام برگرديد. البته فراهم كردن زمينه ءتفاهم و جلب اعتماد مجدد كمي مشكل است . بنابه گفتهء خودتان , هيأت تخلّفات اداري , نسبت هاي ناروايي به شمامي زند.

در اين صورت مي توانيد از دست آن ها شكايت كنيد. آن ها حق ندارند با آبروي مسلماني بازي كنند. اما اظهارداشته ايد: مداركي كه دلالت بر حقانيت شما مي كند داريد و اگر بخواهيد آن ها را ارائه كنيد, جان چند نفر به خطرمي افتد. در جواب بايد بگوييم مي تانيد به شكل يكطرفه مدارك را به قاضي اي كه امين و مورد اعتماد باشد, بدهيد تاحداقل بعد از اثبات حقانيت شما, حكم تبعيد شما لغو شود و ديگر به آن زن فكر نكنيد, زيرا او الآن شوهر دارد و زن مسلماني كه شوهر دارد, بايد حريمش مصون و محفوظ باشد. شما از قاضي بخواهيد با ارائهء مدرك به طور خصوصي و پنهاني بدون آن كه پاي آن زن به ميان آيد, از شما اعادهء حيثيت كند. در تمام اين موارد لازم است پيش از ارائه ءدلايل خود, با يك كارشناس حقوقي مشورت كنيد كه آيا دلايل شما محكمه پسند هست يا نه , زيرا ممكن است مدارك نزد شما قانع كننده باشد, اما ارزش قانوني نداشته باشد و كار را مشكل تر كند. والسلام .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.