-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44296 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مي خواهم ازدواج كنم اما اهل خانه به بهانه هاي مختلف مانع از ازدواج من مي شوند و حال آن كه خواستگاراني در حد و شأن خود داشته و دارم .

نمي دانيم والدين و اطرفيان شما چه عذري دارند, با توجه به مسائلي كه در نامه ذكر كرده ايد, شايدمصالحي را در نظر گرفته اند كه ما نمي دانيم و گرنه اين كار ظلم بزرگي است . هرگز اسلام نمي گويد چون خواهربزرگ تر هست , نمي توانيد ازدواج نماييد. بسي جاي تأسسف است از پدران و مادراني كه به جاي فراهم كردن اسباب آرامش فرزند, به خيال اين كه چون پدر و مادر هستند, حق دارند هر تصميمي بگيرند. نامه شما حكايت غريبي دارد. با فرزندي كه در سن ازدواج قرار گرفته و فردي كه صلاحيت همسري او را دارد و به خواستگاري اومي آيد, به هزار و يك بهانهء نا به جا رفتاري سخت مي شود. حال به دو دليل خواهر بزرگ تر نمي تواند يا در حال حاضر امكان ازدواج برايش فراهم نيست , به جاي انديشيدن به خوش بختي خواهر ديگر كه خوش بختي او نيزهست , پاي در ركاب حسادت گذاشته و اسب كينه را در ميدان جهالت مي تازد. از حرافي پدر و مادر كه بايد چون عمودي آهنين , خيمهء سعادت و مهرباني را از واژگوني و تزلزل محافظت كنند تا فرزندان در زير آن احساس آرامش و اطمينان كنند, عمودي آتشين شده خيمه آرزوهاي فرزندان را به آتش مي كشد!

در هر حال حق ازدواج و اختيار همسر برايتان محفوظ است و اينك در سن و سالي قرار نداريد كه بيش از اين ريسك كنيد. اگر خواستگار مناسبي كه از لحاظ دين و اخلاق نسبت به ديگران جلوتر بود, به سراغ شما آمد, به اوجواب مثبت بدهيد و با توكل به خدا ازدواج كنيد. فتواي علما و مراجع عظام در مورد دختر رشيده اي كه به بد وخوب روزگار آشنا است و براي خود فردي مناسب برگزيده است , اگر پدر و مادر مانع ازدواجش شوند, او ديگرنيازي به اجازهء ايشان ندارد و دادگاه خانواده به نفع دختر رأي صادر خواهد كرد.

البته اميدوارم هرگز كار به آن جا نكشد. در عين حال اگر ادامهء مجردي برايتان سخت است , تنها راه حل همين است . چه خوب است جواب نامه را به آن ها نشان داده تا برخي حقايق برايشان آشكار شود. در عين حال نبايدجواب نامه وسيله اي براي مقابله با پدر يا مادر شود, چون احترام ايشان واجب است , اما رفتار منطقي و نشان دادن آگاهي و به در آمدن از خود رأيي , احترامي خوب و حتي لازم است . در پايان خوب است مشاوره تلفني با مسؤول محترم واحد استاد شريعتي سبزواري انجام داده تا از نظريات ارزش مند ايشان بهره ببريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.