-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درمورد ازدواج نگران هستم. انتخاب يك شوهر چه شرايطي دارد؟

چون موقع ازدواج ازدواج نزديك ميشود، بايد معيار انتخاب همسر را بدانيم تا آگاهانه و صحيح باشد. خلاصه اين بحث به اين منتهي خواهد شد كه بايد به گونهاي همسر انتخاب كرد كه با يكديگر همشأن و متناسب و به اصطلاح كفو باشند و به زبان سادهتر با يكديگر جور درآيند اگر اينشرط تأمين شود و اين هماهنگي و تناسب تحقق يابد، امور و مشكلات قابل حل است.

به جرأت ميتوان گفت بيشترين مشكلاتي كه درزندگي خانوادگي به وجود ميآيد، به خاطر اين است كه دختر و پسر به خطا رفته ون همسر متناسب خود را انتخاب نكردهاند.

چه بسيار همسراني كه به خاطر هم سنخ نبودن و عدم تناسب به تباهي و بدبختي كشيده شدهاند. بسياري از مشكلات و اختلافاتي كه در زندگي مشترك به وجود ميآيد، ريشه در انتخاب غلط دارد.

وان چه پسر و چه دختر بايد فكر كند و نگويد: فعلاً ازدواج ميكنيم. اگر در آينده نتوانستيم با هم زندگي كنيم، با طلاق از هم جدا ميشويم، بلكه فكر كند: من ميخواهم همسري برگزينم كه يك عمر در كنار او سعادتمندانه زندگي كنم.

نكته بسيار مهم در ازدواج، دقت در انتخاب و سهولت در ازدواج بايد باشد. حال معيارها و ملاكها و خصوصياتي كه در انتخاب همسر بايد مورد دقت قرار گيرد و روي آنها بايد حساس بود، توجه ميكنيم:

1 - تدين و دينداري به معناي واقعي: اين مسئله يكي از اركان مهم در انتخاب همسر است.

پاي بند كامل به اسلام و آن را با جان و دل پذيرفتن و به آن عمل كردن، از جمله شرايط مهم دو جوان است كه ميخواهند ازدواج كنند. اگر يكي ديندار و ديگري بي دين يا بي توجه به مسائل ديني باشد، زندگي آن دو مقرون با خوشبختي نخواهد بود. انسان ديندار هرگز نميتواند با همسر بي دين كنار بيايد، چون نقص بي ديني و لا ابالي گري هرگز قابل عفو و اغماض نيست.

در دستورهاي اسلامي به اين مسئله بسيار توجه شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: عليك بذات الدين؛(1) بر تور باد كه همسر ديندار بگيري.

باز درمورد ديگري فرمود: هر كس با زني به خاطر ثروتش ازدواج كند، خداوند او را به حال خودش رها ميكند و كسي كه به خاطر زيباييش با او ازدواج كند، در او امور ناخوشايند خواهد ديد و كسي كه به خاطر دين و ايمانش با او ازدواج كند، خداوند همه آن امتيازات را برايش فراهم خواهد كرد.(2)

2 - اخلاق نيكو نيز از ويژگي هايي است كه بايد در انتخاب همسر به آن توجه خاص كرد. البته منظور از اخلاق نيكو تنها خنده رويي و خوش خلقي نيست، بلكه صفات و اخلاق پسنديده درنظر عقل و شرع ميباشد.

پيامبر(ص) در اين مورد فرمود: اذ جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه و ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير؛(3) با كسي كه اخلاق و دينش مورد پسند باشد، ازدواج كنيد و اگر چنين نكنيد، فتنه و فساد بزرگي در زمين به وجود خواهد آمد.

حسين بن بشار طي نامهاي به امام رضا(ع)نوشت: خواستگاري براي دخترم آمده كه بداخلاق است.

آيا دخترم را به او بدهم؟ امام(ص) در جوابشنوشت: اگر بداخلاق است، دخترت را به او نده.(4)

نمونههاي اخلاق خوب، خوش زباني و خوش خلقي و حق پذيري و لجاجت نكردن و تواضع و راستگويي و وقار و سنگيني و بردباري و صبر و حسن ظن و با محبت و با عاطفه بودن ومؤدب و وفاداري و قناعت و از اين قبيل صفات است.

3 - شرافت خانوادگي: در ازدواج نه تنها ميخواهند دو نفر (پسر و دختر) با هم زندگي ميكنند، بلكه در حقيقت دو خانواده با هم ارتباط پيدا ميكنند. اين نكته بسيار مهمي است كه در روايات بدان تصريح شده است.

پيامبر(ص) فرمود: تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس؛(5) در دامن و خانواده شايسته، ازدواج كنيد، زيرا نطفه (ژنها) تأثير ميگذارند.

4 - عقل از شرايط اساسي طرفين در ازدواج است. عقل همانند نورافكني است كه جاده زندگي را روشن ميكند و نشيب و فرازها را مينماياند تا انسان در برابر آنها تصميم مناسبي بگيرد.

زن و شوهر، براي اداره صحيح و تربيت فرزنداني شايسته، بايد به نروي عقل و فهم مجهز باشند. در اين جا عقل به معناي زيركي و توانايي اداره خانواده است. زوجي را كه انتخاب ميكنيد، بايد فرد با هوش و زيرك و عاقل و خوش فهم باشد.

5 - سلامتي جسمي و روحي. بعضي از بيماريهاي جسمي و رواني غير قابل درمان كه تحمل آن براي همسر سخت است.

توجه نكردن به اين مسئله ممكن است لطمههاي سنگيني به زندگي بزند.

6 - زيبايي يكي از امتيازاتي است كه در شيريني ازدواج و سعادت زندگي زناشويي تأثير بسزايي دارد. زيبايي يك معيار و اندازه معين و استاندارد ندارد كه بشود افراد را با آن سنجيد، بلكه به سليقه افراد بستگي دارد؛ حتي ممكن است فردي در نظر كسي زيبا باشد و در نظر ديگري زشت. اگر انساني قيافه ظاهري و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد، ممكن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا كند و از او بهانه و ايراد بگيرد و زندگي را بر او تلخ نمايد. زيبايي همسر در حفظ و تقويت عفت و ايمان همسرش تأثير دارد.

پيامبر اكرم(ص) فرمود: هنگامي كه ميخواهيد ازدواج كنيد، همان گونه كه در زيبايي صورت تحقيق ميكنيد، از زيبايي موي او نيز تحقيق كنيد. همين طور آراستگي و زيبايي مرد بر عفت زن ميافزايد.

7 - همتايي و سنخيت و تناسب در زوجين كه به آن كفو ميگويند و پيشتر به آن پرداختيم. تناسب بين زوجين در تممي جوانب هر چه بيشتر باشد، زندگي بين آن دو زيبار و سالمتر خواهد بود.

تناسب در علم و سواد وش رافت خانوادگي و دين و ايمان و اخلاق و فرهنگ اجتماعي، هرچه اختلاف و ناهماهنگي كمرت باشد و تناسب و كفاءت بيشتر باشد، موفقيت درزندگي بيشتر است.

تذكر: وجود همه شرايط در يك فرد شايد بسيار نادر و كم باشد. گرچه در انتخاب همسر مراعات جوانب مذكورخوب و لازم است، اما شايد دقت و وسوسه زياد دراين مسائل گاهي به صلاح نباشد. بنابراين با تحقيق و دقت در موارد مذكور اگرخواستگاري به سراغ شما آمد، هر چه زودتر ازدواج كنيد كه دير شدن در اين امر و دقت و وسوسه زياد، عواقب ناخوشايندي دارد.

در پايان اين واحد از ارائه كمكهاي مالي به افراد معذور است، چون امكانات مالي ندارد. اگر موافق باشيد شما را به كميته امداد يا دفتر امام جمعه شهرتان معرفي كنيم. خداوند شما را شفا عناي كند.

پينوشتها:

1 - وسائل الشيعه، ج14، ص 30.

2 - همان، ص 51.

3 - همان، ص 51.

4 - بحارالانوار، ج100، ص 235.

5 - علي اكبر مظاهري، جوانان، و انتخاب همسر، ص 115، به نقل از مكارم الاخلاق.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.