-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44298 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد ازدواج نگران هستم . انتخاب يك شوهر چه شرايطي دارد؟

چون موقع ازدواج نزديك مي شود, بايد معيار انتخاب همسر رابدانيم تا آگاهانه و صحيح باشد.خلاصهء اين بحث به اين منتهي خواهد شد كه بايد به گونه اي همسر انتخاب كرد كه با يكديگر و و به اصطلاح باشند و به زبان ساده تر . اگر اين شرط تأمين شود و اين هماهنگي وتناسب تحقيق يابد, امور و مشكلات قابل حلّ است .

به جرأت مي توان گفت بيشترين مشكلاتي كه در زندگي خانوادگي به وجود مي آيد, به خاطر اين است كه دخترو پسر به خطا رفته و همسر متناسب خود را انتخاب نكرده اند.

چه بسيار همسراني كه به خاطر و به تباهي و بدبختي كشيده شده اند. بسياري ازمشكلات و اختلافاتي كه در زندگي مشترك به وجود مي آيد, ريشه در انتخاب غلط همسر دارد.

جواني چه پسر و چه دختر بايد فكر كند و نگويد: , بلكه فكر كند: .

نكتهء بسيار مهم در ازدواج , در انتخاب و در ازداج بايد باشد. حال به معيارها و ملاك ها وخصوصياتي كه در انتخاب همسر بايد مورد دقّت قرار گيرد و روي آن ها بايد حسّاس بود, توجه مي كنيم :

1 تديّن و دينداري به معناي واقعي : اين مسئله يكي از اركان مهم در انتخاب همسر است .

پاي بندي كامل به اسلام و آن را با جان و دل پذيرفتن و به آن عمل كردن , از جمله شرايط مهم دو جوان است كه مي خواهند ازدواج كنند. اگر يكي ديندار و ديگري بي دين يا بي توجه به مسائل ديني باشد, زندگي آن دو مقرون باخوشبختي نخواهد بود. انسان ديندار هرگز نمي تواند با همسر بي دين كنار بيايد, چون نقص بي ديني و لا ابالي گري هرگز قابل عفو و اغماض نيست .

در دستورهاي اسلامي به اين مسئله بسيار توجه شده است . پيامبر اكرم 6فرمود:

باد كه همسر ديندار بگيري >.

باز در مورد ديگري فرمود: .(1)

2 اخلاق نيكو نيز از ويژگي هايي است كه بايد در انتخاب همسر به آن توجه خاص كرد. البته منظور از اخلاق نيكو تنها خنده رويي و خوش خلقي نيست , بلكه صفات و اخلاق پسنديده در نظر عقل و شرع مي باشد.

پيامبر6در اين مورد فرمود:

وجود خواهد آمد>.

حسين بن بشّار طيّ نامه اي به امام رضا7نوشت : خواستگاري براي دخترم آمده كه بد اخلاق است .

آيا دخترم را به او بدهم ؟ امام 7در جوابش نوشت : اگر بد اخلاق است , دخترت را به او نده .(2)

نمونه هاي اخلاق خوب , خوش زباني و خوش خُلقي و حق پذيري و لجاجت نكردن و تواضع و راستگويي ووقار و سنگيني و بردباري و صبر و حُسن ظنّ و با محبت و با عاطفه بودن و مؤدّب بودن و وفاداري و قناعت و از اين قبيل صفات است .

3 شرافت خانوادگي :در ازدواج نه تنها مي خواهند دو نفر (پسر و دختر) با هم زندگي مي كنند, بلكه در حقيقت دو خانواده با هم ارتباط پيدامي كنند. اين نكتهء بسيار مهمي است كه در روايات بدان تصريح شده است .

پيامبر6فرمود:

نطفه (ژن ها) تأثير مي گذارند>.

4 عقل از شرايط اساسي طرفين در ازدواج است . عقل همانند نورافكني است كه جادهء زندگي را روشن مي كند ونشيب و فرازها را نمي نامياند تا انسان در برابر آن ها تصميم مناسبي بگيرد.

زن و شوهر, براي ادارهء صحيح و تربيت فرزنداني شايسته , بايد به نيروي عقل و فهم مجهّز باشند. در اين جا عقل به معناي زيركي و توانايي ادارهء خانواده است . زوجي را كه انتخاب مي كنيد, بايد فرد باهوش و زيرك و عاقل وخوش فهم باشد.

5 سلامتي جسمي و روحي . بعضي از بيماري هاي جسمي و رواني غير قابل درمان كه تحمل آن براي همسرسخت است .

توجه نكردن به اين مسئله ممكن است لطمه هاي سنگيني به زندگي بزند.

6 زيبايي يكي از امتيازاتي است كه در شيريني ازدواج و سعادت زندگي زناشويي تأثير بسزايي دارد. زيبايي يك معيار و اندازهء معيّن و استاندارد ندارد كه بشود افراد را با آن سنجيد, بلكه به سليقهء افراد بستگي دارد; حتي ممكن است فردي در نظر كسي زيبا باشد و در نظر ديگري زشت . اگر انساني قيافهء ظاهري و اندام همسرش را نپسنددو او را دوست نداشته باشد, ممكن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا كند و از او بهانه و ايراد بگيرد و زندگي را براو تلخ نمايد. زيبايي همسر در حفظ و تقويت عفّت و ايمان همسرش تأثير دارد.

پيامبر اكرم 6فرمود: هنگامي كه مي خواهيد ازدواج كنيد, همان گونه كه در زيبايي صورت تحقيق مي كنيد, اززيبايي موي او نيز تحقيق كنيد. همين طور آراستگي و زيبايي مرد بر عفّت زن مي افزايد.

7 همتايي و سنخيّت و تناسب در زوجين كه به آن مي گويند و پيشتر به آن پرداختيم . تناسب بين زوجين در تمامي جوانب هر چه بيشتر باشد, زندگي بين آن دو زيباتر و سالم تر خواهد بود.

تناسب در علم و سواد و شرافت خانوادگي و دين و ايمان اخلاق و فرهنگ اجتماعي , هر چه اختلاف وناهماهنگي كمتر باشد و تناسب و كفاءت بيشتر باشد, موفقيت در زندگي بيشتر است .

تذكر: وجود همهء شرايط در يك فرد شايد بسيار نادر و كم باشد. گرچه در انتخاب همسر مراعات جوانب مذكورخوب و لازم است , اما شايد دقت و وسوسه زياد در اين مسائل گاهي به صلاح نباشد. بنابراين با تحقيق و دقت درموارد مذكور اگر خواستگاري به سراغ شما آمد, هر چه زودتر ازدواج كنيد كه دير شدن در اين امر و دقت و وسوسه ءزياد, عواقب ناخوشايندي دارد.

در پايان اين واحد از ارائهء كمك هاي مالي به افراد معذور است , چون امكانات مالي ندارد. اگر موافق باشيد شمارا به كميتهء امداد يا دفتر امام جمعهء شهرتان معرفي كنيم . خداوند شما را شفا عنايت كند.

(پـاورقي 1.همان , ص 51

(پـاورقي 2.بحارالانوار, ج 100 ص 235

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.