-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:443 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مراد از «اولي الامر» فقط ائمه معصومين هستند؟ يا فقها و سلاطين را نيز شامل مي‎شود؟
آيات شريفه‎اي مثل «اِنَّما وَ لَيّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَطعيو اللهَّ وَ اطيعُو الرَّسُولُ وَ اُوليِ الامرِ مِنكُمْ...» نبايد جز به ائمة معصومين(ع) به احدي حتي فقها تفسير شود؛ ـ هرچند بعضي از مفسرين عامّه «اولي الامر» را به فقها تفسير نموده‎اند ـ زيرا هم روايات معتبر در تفسير اين آيات رسيده است كه بر حسب آن روايات مراد ائمة معصومين (عليهم السّلام) مي‎باشند و تفسير آن با ديگران از فقها و سلاطين و زمامداران و كساني كه خود را به عنوان خليفه يا القاب ديگر خواندند تفسير به رأي است. و از آنجا كه اين آيات دلالت بر عصمت «اولي الامر» دارند بر غير ائمة اثني عشر(ع) انطباق ندارند؛ زيرا در بين امّت غير از ايشان و حضرت زهرا(س)، داراي مقام عصمت نيست و براي غير ايشان ادعاي عصمت نشده است؛ مثلاً آية «اَطيعُو اللهَّ وَ اَطيعُو الرَّسولَ وَ اُولي الاَمْرِ مِنْكُمْ» علاوه بر آنكه بر حسب روايات، تفسير به ائمة طاهرين شده است از دو جهت دلالت بر عصمت اولي الامر دارد:
اوّل، از جهت آنكه امر به اطاعت مطلق است و متعلق خاص براي آن ذكر نشده است، لذا چون امر به اطاعت مطلق از غير از معصوم جايز نيست و خلاف حكمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس بايد مورد آن، پيامبر و امام معصوم باشد كه در اطاعت آنها خطا و خلافي پيش نمي‎آيد.
دوّم از اين جهت كه اطاعت اولي الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به طور مطلق واجب مي‎باشد و و توجيه اين نكته كه در امر به اطاعت «رسول و اولي الامر» كلمة «اطيعوا» مكرر شده است و در امر به اطاعت اولي الامر «و او» عاطفه آورده شده و كلمه اطيعوا تكرار نشده است؛ اين است كه امر به اطاعت در «اطيعوالله» ارشادي است و در «اطيعوا الرّسول و اولي الامر منكم» مولوي و تعبّدي است. عليهذا اگر كسي بگويد اطاعت فقها ـ به طور عموم يا بالخصوص ـ به حكم اين آيه واجب است و غرضش اين باشد كه «اولي الامر» مذكور در آيه، شامل آنها هم مي‎شود به صواب و درستي سخن نگفته و تفسير به رأي نموده است. ولي اگر غرضش اين باشد كه چون به حكم آية شريفه اطاعت امام (عجل الله تعالي فرجه) در عصر غيبت نيز، چون عصر حضور واجب است و فقهاي عادل نوّاب آن حضرت و از جانب او مأذون و براي رتق و فتق امور معيّن شده و مرجع مردم مي‎باشند و اگر كسي مخالفت حكم آنها را بنمايد چون امام حكم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حكم آنها در حكم مخالفت حكم امام مي‎باشد كه در اين آيه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحيح و مطابق با صواب و واقع گفته است.

امامت و مهدويت ج 1- ولايت تكويني و ولايت تشريعي
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.