-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اگر دختر نخواهد ازدواج كند و در خانه پدري بماند و پدر هم راضي نباشد، غذاهايي كه پدر به دختر دهد، حرام است؟ آيا نمازش در خانه پدر باطل است؟

ازدواج دستور و امر خداي تعالي است و سفارش أكيد شده كه ازدواج كنيد و از كساني كه ازدواج نميكنند، بسيار مذمّت شده است.

پيامبر(ص) فرمود: النكاح سنتي فمن رغب عن سنّتي فليس مني؛ كسي كه از ازدواج اعراض كند، از من نيست.

در سوره نور آمده است: و أنكحوا الأياي منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله واللَّه واسع عليم؛(1) پسران و دختران خود را ازدواج دهيد اگر فقير باشند، خداوند آنان را از فضلش غني خواهد كرد و خدا دانا است.

در روايات آمده است: بدترين مرده هايتان آنان اند كه عزب بميرند.(2) در روايت ديگر از رسول خدا(ص) آمده است اكثر اهل النار العزاب؛(3) بيشترين اهل آتش عزبها خواهند بود (عزب يعني مرد يا زني كه بدون همسر باشد).

پيامبر(ص) فرمود: سنّت و روش من ازدواج است. هر كس ازدواج كند، نيمي از دينش را حفظ كرده است.(3) حال اگر دختري نخواسته باشد ازدواج كند، معنايش اين است كه خود را سربار و كلّ بر پدر و مادر خود قرار دهد و نبايد انسان خود را بر ديگران مخصوصاً بر پدر و مادر تحميل كند. به اضافه اين كه اگر پدر و مادر راضي نباشند، انسان مورد غضب خدا قرار ميگيرد، زيرا رضايت خدا در رضايت پدر و مادر است. اگر فرزندي توانايي ازدواج دارد و خواستگار براي او ميآيد و عيبي و بيماري كه نتواند ازدواج بكند ندارد، نبايد خود را بر پدر و مادر تحميل كند، ولي اگر از ازدواج معذور است، غذا خوردن در خانه پدر و مادر اشكالي ندارد و نماز خواندن در آن جا صحيح است.

پي نوشتها:

1. نور(24) آيه 32.

2. وسائل الشيعه، ج 14، ص 7.

3. همان، ص 8.

4. همان، ص 5.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.