-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44320 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه سهم ارث زن از شوهر متوفا 18 است، اين جانب كه مدير دبيرستان هستم، پس از ازدواج درآمدم، در زندگي مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تا حق من پايمال نشود و در زندگي مشترك آينده حقوقي من محفوظ باشد.

خواهر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه كرديد، سپاسگزاريم.

تشكيل زندگي مشترك بر پايه تفاهم و همدلي است و در اين مسير مرد يا زن نميتواند خود را از كانون خانواده بداند و در فكر حفظ حقوق خويش باشد. اگر زندگي مشترك با محبت و احترام و يك رنگي همراه نباشد، زندگي نابسامان و آشوبزدهاي به وجود خواهد آمد و زن و مرد در اين كانون خانواده به دنبال حفظ كيان و منزلت نهاد مقدس خانواده نيستند و فقط به خود و حقوق خود ميانديشند. زندگي بدون گذشت و فداكاري و بدون صداقت و يك دلي پايدار نخواهد ماند.

در زندگي مشترك همه بايد تلاش كنند تا كانون خانواده گرمتر و محبت بين اعضاي خانواده بيشتر شود. اين رمز پايداري و بقاي نهاد مقدس خانواده است و محاسبات مادي در مرحله بعدي زندگي مشترك قرار دارد.

شما نبايد با اتكا بر احتمال و با نگرش منفي به زندگي آينده نگاه كنيد و اين به معناي آگاه نبود از حقوق شرعي و قانوني شما نيست، بلكه شما در ضمن آگاهي از حقوق شرعي و قانوني خود، بايد نگاهي مثبت و اميدوارانه به تشكيل زندگي مشترك و آينده آن داشته باشيد.

با توكل بر خداوند متعال و دل سپردن به او خود را براي تشكيل زندگي مشترك آماده كنيد و بدانيد آينده امور و افراد به دست خدا است. آن چه زندگي مشترك آينده شما را بيمه خواهد كرد، صميميت و هم دلي و صداقت بين شما و همسر آيندهتان است. اگر نگاهي مادي و حسابگري به زندگي داشته باشيد به موفقيت نخواهيد رسيد. به اميد موفقيت در زندگي آينده تان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.