-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44322 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در حق پدر و مادر و دوستان ظلم زياد كردهام واين موضوع مرا رنج ميدهد. چگونه اين حقالناس را جبران كنم، درحالي كه رو به رو شدن با آنها و گفتن مطلب به آنها برايم مشكل است.

شايد به خاطر حساسيت گمان ميكنيد ظلم زيادي كرده باشيد. پدر و مادر كه ميبخشند و از دوستان حلاليت بطلبيد. دستور اسلام را مينويسيم تا ديگران بهرهمند شوند. به شرط اول توبه و جلب رضايت است. اين امر ممكن است به دو صورت تحقق شود: مستقيم و غير مستقيم.

به صورت مستقيم در جايي است كه تضييع حق به صورت علني صورت گرفته و شخص از اين امر ناراحت شده و لطمه ديده باشد. در اين صورت شخصي كه حق الناس بر ذمه دارد، بايد به صورت مستقيم جبران آنچه را فوت شده بكند و از طرف مقابل حلاليت بطلبد و رضايت او را جلب نمايد. اگر از او غيبت كرده، جبران كند و اگر مالي طلب دارد حلاليت بطلبد يا در آينده بپردازد.

به صورت غير مستقيم در جايي است كه بدون اين كه طرف مقابل بداند ما حقي را از او تضييع نماييم كه به صورت غير مستقيم قابل جبران و تدارك باشد. در اين صورت ما بايد گذشته را جبران و آنچه را فوت شده تدارك كنيم تحصيل رضايت به صورت مستقيم لازم نيست بلكه با دعا و استغفار و طلب مغفرت از خداوند متعال در جبران گذشته بكوشيم و از آيات قرآن كريم و اخبار اهل بيت (ع) استفاده ميشود كه نه تنها آزردن و رنجاندن والدين حرام و از گناهان كبيره است، بلكه احسان و نيكي كردن و اداي حق آنها واجب و ترك آن حرام است. هم چنين آمده است: نيكي به والدين كفاره گناه است. نگاه شفقتآميز به پدر و مادر ثواب يك حج مخقبول را دارد و خشنودي والدين خشنودي خدا است و نيكي به والدين از بزرگترين واجبات الهيه است و...(3)

درباره دوستان بايد سعي كنيم عيب پوش باشيم و يار و ياور آنان باشيم از شاديهاي آنان شاد و از ناراحتيهاي

آنان ناراحت شويم و سعي كنيم حقي از آنان تضييع نشود و اگر تضييع شد، درصدد جبران برآييم.

به هر حال در حفظ حقوق ديگران چه والدين و چه دوستان بايد بسيار دقت و سعي كنيم حقوق آنان را مراعات كنيم و اگر خداي ناكرده اشتباهي مرتكب شديم، درصدد جبران آن برآييم و موجبات جلب رضايت آنان را فراهم نماييم.

پينوشتها:

1 - آيت الله عبدالحسين دستغيب، گناهان كبيره، ص 12 تا 124.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.