-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44328 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ازدواج فرزندان آدم 7چگونه بوده است ؟

در كيفيت ازدواج فرزندان حضرت آدم ابوالبشر7دو قول معروف است : يكي اين كه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است و موجود سومي در آن دخالت نداشته است ;لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم و از آن دو, مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر ساخت >در آيه يك از سوره مباركه نساء صادق نخواهد بود. و اين اازدواج (برادر با خواهر) در ن زمان و براي يك بارمباح شده زيرا حكم تحريم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود, بديهي است ممنوعيت يك كار, بسته به اين است كه از طرف خداوند تحريم شده باشد; چه مانعي دارد كه ضرورت ها و مصالحي ايجاب كند كه درباره اي از زمان ها مطلبي جايز باشد و بعداً تحريم گردد(1). دوم اين كه طبق قول اول فرزندان حضرت آدم همه پسر بودند و برخي از آن ها را خداوند حورياني از بهشت به تزويجشان در آورد و برخي رازناني از جن به كابينشان بست (2). درتفسير نمونه احتمال سومي داده شده است كه فرزندان آدم با بازماندگان انسان هاي پيش ازدواج كرده باشند, زيرا طبق رواياتي , آدم 7اولين اسنان روي زمين نبوده است , بلكه قبل از آدم انسان هاي ديگري درزمين مي زيسته اند كه به هنگام پيدايش حضرت آدم در حال انقراض بوده اند; ولي اين احتمال با ظاهب رآيه يك از سوره نساء چندان سازگار نيست (3). بهترين و صحيح ترين قول همان نظريه اي است كه حضرت حوا دو بار دوقول زاييد; يك بار قابيل و خواهرش را و بار ديگر هابيل و خواهرش را ; خواهر قابيل را به هابيل دادند وخواهر هابيل را به قابيل و سپس ازواج ها به روال دختر عمو پسر عمو و پسرعمه و دختر خاله تداوم پيدا كرد.نظريه علامه نيز همين است .

(پـاورقي 1 محمد حسين طباطبائي , تفسير الميزآن ج 4 (ترجمه ) ص 245 تفسير نمونه , ج 3 ص 246

(پـاورقي 2 مصطفي حسين دشتي , معارف و معاريف , ماده آدم .

(پـاورقي 3 تفسير نمونه , ج 3 ص 247

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.