-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44338 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در چه صورتي طلاق مبغوضترين حكم حلال است؟ جواني متدين با دختري ظاهراً نماز خوان ازدواج ميكند، اما بعد مطلع ميشود زنش داراي فساد اخلاقي و انحراف بوده و بعد از عقد اصلح نشده و اشتهار به فساد دارد، و خانوانده او ناصالح هستند با اوصافي كه ذكر شد، آيا طلاق اين زن جايز است؟ توضيح دهيد.

از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم. ازدواج امري مقدس است كه براي تشكيل نهاد خانواده صورت ميپذيرد. پيمان مقدس زناشويي رشتهاي است آسماني كه دلها را به هم پيوند ميزند و دلهاي پريشان را آرامش ميدهد و افكار پراكنده را به يك هدف متوجه ميسازد. خانه جايگاه عشق و محبت و كانون انس و مودّت است. (1)

شخص قبل از اين كه ازدواج بكند، بايد در خصوص دختر و خانوادهاش تحقيق و تفحص كند، بعد تشكيل خانواده دهد، اما اكنون كه با همسري نامناسب مواجه ميباشد و راهي براي اصلاح وجود ندارد، چارهاي جز طلاق دادن همسر خود ندارد، اسلام براي حفظ و دوام خانواده، طلاق را مبغوضترين حلال ميداند، چون ميخواهد خانواده با كوچكترين مسئلهاي متلاشي نشود و اين كانون گرم انس و محبت از هم نپاشد، از اين رو تا جايي كه امكان دارد، بايد در جهت حفظ خانواده و اصلاح اين كانون كوشيد و به سراغ طلاق نرفت. از طرف ديگر اسلام طلاق را قرار داد تا هر زمان كه زن يا مرد نتوانند با يكديگر زندگي كنند و اين رشته سست شد باشد، بتوانند با طلاق به زندگي نامناسب خاتمه دهند. اصل طلاق براي اين وضع شده تا راه خلاصي زن يا مرد از يك زندگي نكبت بار و گناه آلود را فراهم نمايد، نه اين كه به خاطر بهانههاي كودكانه و در اثر لجبازي، زن يا شوهر بخواهند طلاق بگيرند و كانون خانواده را از بين ببرند و يا به خاطر امور جزئي و كم اهميت كه قابل گذشت و اصلاح است، زندگي خود را متلاشي كنند، طلاق بدون علت موجه مبغوضترين حلال است و طلاق براي نجات زن يا شوهر از يك زندگي نامناسب و آلوده به گناه مورد تاكيد قرار گرفته است.

خلاصه كلام اين كه هر چند اين شخص اشتباه بزرگي كرده و بدون تحقيق و بررسي ازدواج نمود، امّا اين اشتباه را با اشتباه ادامه زندگي استمرار نبخشد، بلكه بايد سعي كند هر چه زودتر موجبات طلاق و جدايي را مهيا كند و سعي نمايد با اميد به فضل الهي در آينده زندگي خوبي را با شناخت و بررسي كافي براي خود مهيا نمايد.پاورقيها:

1 - آيت اللَّه اميني، آيين همسر داري، ص 11 و 12

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.