-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4435 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفا در مورد الزامي بودن حجاب در جامعه و نحوه اعمال آن در موردجهانگردان خارجي توضيح دهيد.
لت الزامي بودن حجاب در ايران اين است كه حجاب از ضروريات دين است و در قرآن و روايات صحيح، وجوب و حد و مرز و كيفيت آن بيان شده است. مسأله جهان گردي گرچه درآمدزا است؛ ولي آيا يك مسلمان راضي مي گردد اين همه استعدادهاي اقتصادي و مالي را رها كند و به مسأله اي بپردازد كه براي سلامت جامعه و اخلاق مردمش مضر مي باشد؟ ما معتقد نيستيم كه توسعه جهان گردي صد در صد مضر است و چه بسا با رفت و آمد آنها اندكي از فضايل اخلاق و فرهنگ ديني خود را نيز ترويج كنيم؛ ولي توسعه آن بايد همراه با مقررات صحيح و اسلامي باشد. فرانسه كه خود را مهد آزادي مي داند، از حضور دختران با پوشش اسلامي در مدارس خود جلوگيري مي كند و مي گويد اين پوشش براي فرهنگ ما (سكولاري) ناسازگار و مضر است. حال ما چگونه راضي شويم دين و اعتقاد خود را زير پا گذاريم و با از دست دادن اعتماد به نفس خويش، خودباخته جنگ هاي تبليغاتي غرب گرديم. مسؤولان يك كشور در برابر تعليم و تربيت نوجوانان و جوانان آن مملكت مسؤولند و شرعاً و قانوناً مجاز نيستند كه اسباب كم رنگ شدنِ دين و اخلاق جامعه را فراهم آورند. اگر حجاب در نظر غربي ها، نشانه عقبماندگي است، بسياري از آداب غربي ها هم در نظر ما نشانه توحش و به دور از انسانيت است. آنان زيبايي هاي ما را زشت نشان مي دهند؛ اما اعمالي چون هم جنس بازي و ازدواج دو هم جنس با يكديگر و... را در مجلس خود تصويب مي كنند و آن را نشانه ترقي خود مي دانند. اگر قاتلي عمداً، شخص بي گناهي را كشت، او را اعدام نمي كنند و فقط مجازات زندان را در نظر مي گيرند و اين را نشانه تكامل قوانين خود مي دانند. در پايان اگر راجع به حجاب، طالب مطالب مفصل تري هستيد ر.ك: 1- پاسداران حجاب،محمد مهدي تاج لنگرودي 2- فلسفه حجاب،شهيد مطهري 3- حجاب از ديدگاه قرآن و سنت،فتحيه فتاحي زاده 4- حجاب،محمد مهريزي 5- حجاب بيانگر شخصيت زن،مهدي اشتهاردي 6- مسأله حجاب،محمدي آشناني 7- حجاب در اديان الهي،محمدي آشناني 8- حجاب غنچه ها، ج 1 - 4 (كودكان)،رضا شيرازي 9- حجاب ميوه شناخت،سيد مسعود آقايي 10- حجاب و كشف حجاب در ايران،فاطمه استاد ملك 11- مرواريد عفاف - فرهنگ حجاب،جعفر شيخ الاسلامي 12- واقعه كشف حجاب،مطالعات تاريخ معاصر ايران 13- واقعه كشف حجاب،سازمان مدارك انقلاب اسلامي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.