-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4439 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا برخي مطبوعات واقعيت را بيان نمي كنند و گاهي اوقات تبليغات سوءعليه نظام و مقام معظم رهبري مي كنند؟
{Tالف) مطبوعات؛T} آري متأسفانه بسياري از جرايد و مطبوعات به جاي اين كه رسالت اطلاع رساني صحيح را در كمال امانت داري انجام دهند، به سانسور يا كوچك و بزرگ كردن مطالب مورد نظر خود مي پردازند. به طوري كه اطمينان بسياري از افراد جامعه نسبت به اخبار و قضاوت هاي بعضي از مطبوعات سلب شده است. {Tب ) مقام معظم رهبري؛T} در مقدمه بايد گفت كه در تحقق و پيروزي نهضت اسلامي ايران، چند امر نقش اساسي داشت: 1- رهبري امام راحل، 2- وجود ياراني با وفا و مدير و مدبر و دلسوز، 3- مردمي فهيم و هشيار و تابع رهبري. 4- وحدت و همدلي، 5- ايمان سترگ و خلل ناپذير. بعد از رحلت امام يكي از همان ياران توانا و لايق به جانشيني امام عزيز انتخاب شد. ايشان در هر سه زمينه تلاش هاي فراواني داشته اند. دشمن سعي مي كند به وسيله امپراتوري تبليغاتي خود، اين سه ركن مهم را مخدوش كند. ازاين رو در مسأله رهبري گاهي جهت مخدوش كردن اصل نظريه ولايت فقيه برنامه ريزي مي كنند و گاهي براي مخدوش كردن شخص ولي فقيه و رهبر. آنها مي دانند جامعه بي رهبر عاقبتي بهتر از افغانستان در پي نخواهد داشت. شما سخنراني ها، هشدارها و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب را با دقت ملاحظه كنيد، سپس قضاوت نماييد كه كدامين مسؤول به اندازه ايشان مردم را نسبت به خطر انحطاط و از بين رفتن اصول انساني و انقلابي و تهاجم فرهنگي بيدار نموده است؟ اصولاً هر چه تبليغات دشمن نسبت به شخصي بيشتر باشد، مي توان همين مسأله را نشانگر اهميت و نقش آفريني آن شخص دانست. چرا دشمن به تخريب سران گروهك ها و احزاب ريز و درشت نمي پردازد؟ چرا دشمن با بعضي از مطبوعات مخالفت نمي كند؟ چرا با بي بند و باري و ترويج فرهنگ غيرانساني مخالف نيست و صدها مسأله ديگر؟ چرا تمام توان خود را جهت تخريب رهبري اين امت صرف مي كند؟ مقام معظم رهبري در تمام زندگي خود، اطاعت از امام، ساده زيستي، دلسوزي براي اسلام و مردم از مهم ترين خصوصيات او است و كوچك ترين نقطه ضعفي تا به حال در زندگي سياسي و ديني او وجود نداشته است، حال آيا تضعيف و تبليغات سوء درباره چنين شخصيتي آيا به صلاح كشور ودين و مردم است؟ در مرحله دوم هم شاهد هستيم كه بسياري از ياران رهبري مورد ترور شخصيتي قرار گرفته اند ودشمن در صدد است ياران رهبري را يكي پس از ديگري تخريب نمايد و... ازاين رو بر همه ما لازم است در مقابل شايعات، دليل و مدرك طلب كنيم و مصرانه از اشخاصي كه مطالب را پخش نموده و در اشاعه آن آگاهانه يا ناخودآگاه سهيم هستند، بخواهيم كه مدرك و مستند خود را بيان دارند آن گاه خواهيم فهميد كه قادر به ارائه هيچ دليل قانع كننده اي نيستند. اشخاص را بايد از دوستان و دشمنانشان شناخت. آيا بدگويان ودشمنان رهبري، انسان هاي صالح و نيكوكار و متدين و فهيمي هستند يا دشمنان خارجي، صاحبان راديوهاي بيگانه، افراد لاابالي و لائيك و... بوده و هيچ گونه اعتباري نزد اشخاص موجه ندارند؟ پس مراقب باشيم از صف خوبان خارج نگشته و در زمره بدكاران و فاسقان درنياييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.