-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در جامعه امروز ازدواج موقت رواج ندارد و ويژگيهاي اين نوع ازدواج و شرايط آن چيست؟

علت اساسي رايج نبودن ازدواج موقت جوّي است كه در جامعه به وجود آمدهاست و هم چنين عدم رواج ازدواج موقّت، زيربار نرفتن و قبول نكردن آن از طرف بانوان است، چون ازدواج دائم براي زنان داراي مزيّتها و منافعي است و از طرفي ازدواج موقت آن مزايا را ندارد، لذا وقتي امر دائر شود بين انتخاب برتر و غير برتر مسلماً برتر را انتخاب ميكنند و زير بار غير برتر نميروند.

توضيح اين كه: در ازدواج دائم، زن از مزاياي، نفقه، هم بستر شدن، حق منزل، داشتن سرپرست دائم، ارث و... برخودار است. امّا در ازدواج موقت هيچ يك از اين شرط نيست. لذا وقتي امر دائر بين اين دو گونه ازدواج شود، قهراً زنها اولي را انتخاب ميكنند مگر اين كه ديگر چارهاي نداشته باشند.

در كتاب صحيح مسلم آمده: عبداللَّه بن مسعود ميگويد: در يكي از جنگها همراه پيامبر(ص) بوديم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غريزه جنسي در فشار بوديم از آن حضرت پرسيديم: آيا براي ما جايز است كاري كنيم كه غريزه جنسي در وجود ما به كلي از بين برود؟

آن حضرت ما را از يان كار بازداشت و اجازه داد كه ازدواج موقت كنيم و اين آيه را خواند: يا ايّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما احلّ اللَّه لكن و لا تعتدوا انّ اللَّه لا يحبّ المعتدين؛(1)

اي مؤمنان كارهاي پاكيزه يي كه خدا براي شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد و تجاوز ننماييد كه خداوند تجاوز كنندگان را دوست نميدارد.

علي(ع) فرمود: اگر عمر ازدواج موقت را نهي نكرده بود، جز انسانهاي بدبخت كسي به زنا دست نميزد.

پي نوشتها:

1. 20 پاسخ، مؤسسه در راه حق، به نقل از صحيح مسلم، ج 3، ص 120.

2. همان، به نقل از وسائل، ج 14، ص 440.

3. همان، ص 438.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.