-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4444 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه نجات و سعادت در دنياي امروز، باوجود اين همه احزاب و گروه ها،چيست؟
نصب العين و چراغ راهتان آن مشعل فروزاني باشد كه شما را به سمت و سوي ارزش هاي اسلامي و باورهاي نوراني و افق هاي معنوي رهنمون گردد هيچگاه حق را با افراد نسنجيد بلكه افراد را با حق بسنجيد صراط مستقيم و حق مبين همان راه انبياء و ائمه اطهار(ص) و علماي اسلام و فقهاي كرام و مجتهدين عظام و بنيانگذار اين نظام يعني حضرت امام و خلف صالحش يعني وجود شامخ رهبر خاص و عام مي باشد. راه اينان يعني راه احياء ارزش هاي والاي انساني و فتح قله هاي بالاي روحاني و وصول به زمزم زلال حيات بخش صمداني، مي باشد به اين عروةالوثقي چنگ زنيد تا از چنگال افراط و تفريط احزاب و گروه ها در امان باشيد اين ميزان را محكم بچسبيد تا خود ناموزون ها را بر زمين نهيد. سخني كه از دهن حزب و گروهي برمي خيزد به خوبي نظاره كنيد كه آيا ارزش هاي اصيل اسلامي را در دل مي زايد يا شقايق حقايق را از جان مي زدايد، آيا راه را بر روندگان طريق يزدان مي گشايد يا بيراهه اهريمنان را مي نماياند آيا به خط خونين شهادت رشاد مي بخشد و يا آن را به بانك استهزاء فرياد مي دارد آيا دين را بر مسند حكومت مي نشاند و يا آن را از سياست جدا ميانگارد آيا جوانان مسلمان را سلمان مي پروراند و يا آنان را فرسنگ ها از حقيقت و ايمان مي پراكند. خلاصه خط ارزش هاي اسلامي را كه ترسيم گرش مقام معظم رهبري است، با ديد حديد بپاييد تا هر آن كه را از آن تخطي كرد، خود از خط خارج بدانيد وقتي با اين معيار عيار زديد، اغيار را، خود از اين ديار بيرون مي زنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.