-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44497 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كسي كه اخيراً ازدواج كرده ، ولي رفتار زنش قابل تحمل نيست و گاهي مثل ديوانهها رفتار ميكند ديگر سيستم عصبياش مختل ميشود و در آن لحظه نصيحت نميپذيرد و دعوا به راه مياندازد، آيا ميبايست طلاقش داد، يا صبر نمود؟

به نظر ميرسد رفتار همسرش از نوعي هيجان عصبي ناشي ميشود، نه ديوانگي به معناي خاص. افرادي هستند كه در مواقع ناراحتي، رفتاري خارج از پيشبيني از خود نشان ميدهند كه بيشتر از رفتار وراثتي آن ها ريشه ميگيرد و نبايد به عنوان عامل اساسي براي جدايي و طلاق تلقي شود، پس بهتر است در چنين مواقعي با خونسردي، براي برگشت به حالت اوليه كمك كرد، نه اين كه با نشان دادن لجاجتهاي بيشتر وضع موجود را بحرانيتر كرد. در شرايط خاص هيجاني هيچ كس نصيحت نميپذيرد، بلكه بايد در وقتي كه آرامش روان ايجاد شد، با زبان نرم و استدلال و منطق سخن گفت. البته چه بسا ممكن است عصبانيت ايشان ناشي از اختلالات رواني باشد كه در اين صورت نياز به دارو دارد و بايد به روانپزشك مراجعه نمايد. در هر صورت طلاق دادن آخرين راه حل است. بايد همه راهها را آزمود. اگر اثري نداشت، در مرحل? آخر نوبت به طلاق ميرسد.

تذكر : خواهشمنديم در مكاتبات بعدي، علاوه بر ذكر نام و مشخصات كامل خود ، سؤالات را در يك برگ A4 به صورت خوانا بنويسيد. در اين جهت اسرافي نخواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.