-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44505 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

دوستي دختر و پسري كه بعدها با يكديگر ازدواج كنند و طيّ سال ها با هم در ارتباط باشند، ايراد شرعي دارد؟

دختر و پسري كه قصد داشته باشند با يكديگر ازدواج كنند، ولي هيچ گونه صيغة محرميّتي بين آنان منعقد نشده باشد، به يكديگر نامحرم هستند و هيچ گونه فرقي با ديگر نامحرم ها ندارند. در نتيجه نگاه كردن به قصد لذت به يكديگر، دست دادن و يا هر گونه تماس بدني، خلوت كردن در محيط دربسته، عدم رعايت حجاب و پوشش كافي در مقابل يكديگر، رفت وشد و اختلاط به گونه اي كه زن و شوهر با همديگر دارند، خلاصه هر گونه روابطي كه بين دو نامحرم حرام باشد، دختر و پسر بايد از آن پرهيز كنند.(1) بنابراين دوستي و ارتباط دختر و پسر كه منجر به گناه شود، شرعاً حرام است، ولي اگر ارتباط هيچ گونه گناه را در پي نداشته باشد (كه بعيد است) اشكال ندارد. اما اين گونه دوستي ها افزون بر اين كه در بيشتر موارد (اگر نگوييم در همة موارد) همراه با معصيت است، به ضرر دخترها تمام مي شود و غم و غصه و بدبختي را براي آن ها به ارمغان مي آورد. در بسياري موارد بعداً ازدواج صورت نمي گيرد، چون برخي پسران با همين دوستي ها لذت جويي مي برند و بعد به عهد خود وفا نمي كنند. حتي برخي از آنان چند دوست دختر دارند.

توصيه مي شود كه دخترها با پسرها اصلاً ارتباط دوستانه برقرار نكنندو بدين وسيله عفت خود و حيثيت خانواده و سلامت جامعه را حفظ نموده و آينده خود را از گرفتاري به اضطراب و نگراني و تيره روزي نگهدارند.

پي نوشت ها:

1. سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 194.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.