-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44537 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به آن كه هر فردي ميتواند به تنهايي زندگي كند چرا دختران و پسران وقتي به سن خاصي ميرسند، بايد ازدواج كنند؟ و در اسلام چرا به ازدواج امر شده است؟

زن و مرد مكمل همديگرند اساسا خداوند حكيم انسان را به گونهاي آفريده كه بدون همسر ناقص است، جنس مذكر و مؤنث از نظر روحي و جسمي به يگديگر نيازمندند و اين قانون نظام آفرينش بوده و بر كل هستي حاكم است.

قرآن كريم زن و مرد را لباس يكديگر ميداند و ميفرمايد: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ; (بقره،187) زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهاييد.

ازدواج محصول و رهآوردهاي فراواني دارد كه گوشهاي از آنها تعهد در برابر خانواده تكامل، رشد شخصيت، آرامش بخش، تداوم نسل، ارضأ غريزه جنسي و... ميباشد. شخصيت اجتماعي ربطي به ازدواج ندارد. بسيارند كساني كه پيش از ازدواج شخصيت اجتماعي هستند و بسياري بعد از ازدواج شخصيت اجتماعي نيستند. اساساً تعبير شخصيت اجتماعي تعبير دقيقي نيست. بعد از ازدواج، شخصيت انسان به يك شخصيت مسؤوليتپذير تبديل ميشود و خود را به شدت مسئول حفظ همسر و آبروي خانواده و تأمين وسايل زندگي فرزندان آينده ميبيند، و به همين دليل تمام هوش و ابتكار و استعداد خود را به كار ميگيرد.(ر.ك: تفسير نمونه، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج، ص، دارالكتب الاسلاميه، تهران.)

شهيد مطهري; دربارة حكمت و فلسفة ازدواج ميگويد: يك خصائص اخلاقي هست كه انسان جز در مكتب تشكيل خانواده نميتواند آنها را كسب كند، تشكيل خانواده يعني يك نوع علاقهمند شدن به سرنوشت ديگران...، اخلاقيون و رياضتكشها كه اين دوران را نگذراندهاند تا آخر عمر يك نوع خامي و يك نوع نپختگي در آنها وجود داشته است... و يكي از علل اين كه در اسلام ازدواج يك امر مقدس و يك عبادت تلقي شده است همين است... ازدواج نخستين مرحلة خروج از خود طبيعيِ فردي، و توسعه پيدا كردن شخصيت انسان است.(ر.ك: تعليم و تربيت در اسلام، شهيد مطهري;، ص 251 ـ 252، انتشارات صدرا.)

ازدواج براي مرد و زن تا مادامي كه به گناه آلوده نشود امر واجبي نيست.

حضرت امام صادقميفرمايد: دو ركعت نماز كه انسان متأهل بخواند از هفتاد ركعت نماز انسان مجرد و عزب افضل و بالاتر است.(الكافي، محمد بن يعقوب كليني، ج، ص، دارالكتب الاسلاميه، تهران.)

حضرت عليميفرمايد: هيچ يك از ياران رسول خدا ازدواج نميكرد، مگر اين كه پيامبر6 دربارة او ميفرمود: دينش كامل شد.(مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج، ص، مؤسسه آل البيت:، قم / براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، صـ13، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.