-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44539 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا يك مرد ميتواند با چند زن ازدواج كند؟

قرآن كريم دربارة ازدواج مجدد و شرايط آن ميفرمايد: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَيَ وَثُلَـَثَ وَرُبَـَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآتَعْدِلُوا فَوَ َحِدَة;(نسأ،3) با زنان پاك ]ديگر[ ازدواج كنيد دو ياسه يا چهار همسر و اگر ميترسيد عدالت را ]دربارة همسران متعدد[ رعايت نكنيد، تنها به يك همسر قناعت نماييد.

از نظر آية فوق، كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر جسمي، مالي و اخلاقي مشكلي بر آنها ايجاد نميشود و قدرت اجراي عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود را دارند به آنها اجازه داده شده كه بيش از يك همسر براي خود انتخاب كنند; پس زن نيز همين كه ميبيند خداوند متعال به شوهرش اجازه داده بيش از يك زن اختيار نمايد، بايد تسليم ارادة پروردگارش شود و اگر شوهرش ميتواند عدالت را بين زنان اجرا نمايد هيچ حقي ندارد از اين حكم الهي جلوگيري نمايد; مگر اينكه همسرش نتواند شرائط سنگين ازدواج مجدد را فراهم آورد; البته زن ميتواند به صورت شرطِ ضمن العقد چنين امري را شرط كند و در آن صورت به مقتضاي شرط مذكور عمل كند; چنان كه در سند قبالههاي فعلي اين مطلب وجود دارد.(ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 254ـ260، دارالكتب الاسلامية / ازدواج و خانواده در كلام خدا، عليرضا عزيزي تهراني، ص 41ـ83، انتشارات دارالثقلين.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.