-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4454 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا علماي شيعه و سني با گفتگو، اختلافات خود را حل نمي كنند؟
همان طور كه نوشته ايد، گفت وگو و ديالوگ بهترين روش براي تقريب مذاهب و تفهيم افكار است. كما اين كه در بعد از انقلاب در كشورمان، مؤسسه اي به نام «دارالتقريب مذاهب» به دستور رهبر معظم انقلاب تأسيس شده است. اين مؤسسه در راستاي تقريب مذاهب - به خصوص بين مذهب شيعه و سني - تلاش مي كند و تا آن جا كه ممكن و مقدور باشد، بين فرق اتحاد و انسجام را برقرار مي كند. هم چنين مجمعي فقهي بين تمامي كشورهاي مسلمان تشكيل شد كه هر كشور يك نماينده و يك كرسي در اختيار دارد و نمايندگان همه كشورهاي مسلمان در آن شركت مي كنند. از ايران هم يك عالم شيعي در اين مجمع شركت مي كند تا نظرات و عقايد شيعي را به ديگر مسلمانان تقرير و تبيين كند. البته اين مجمع در سال هاي اخير به همت علماي همه كشورهاي اسلامي تأسيس شده است و ان شاءاللَّه ثمرات خوبي خواهد داشت. ليكن نبايد انتظار داشت كه ثمره اين نشست ها دگرگوني اساسي در گرايش هاي مذهبي هر يك از اين فرق داشته باشد؛ بلكه بين چهار مذهب ديگر اهل سنت (حنفي، حنبلي، شافعي و مالكي) نيز اختلاف هاي مشابهي در فقه و كلام وجود دارد و هيچ گاه با هم مصالحه نكرده اند، ليكن ثمره اين نشست ها كم كردن فاصله ها واتحاد امت اسلامي در عين اختلاف مذاهب آنها است. البته بين شيعه و سني مشتركات بسيار زيادي وجود دارد و اگر وحدت سياسي نيز بين آنها برقرار شود، بسياري از مشكلات دنياي اسلام حل خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.