-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سن و موقعيت ازدواج از ديدگاه قرآن كريم چگونه است؟

ازدواج ابعاد گوناگوني دارد كه رشد فكري لازم براي ارتباط مناسب و شايسته با همسر و ادارة امور خانواده از عناصر اصلي و اساسي آن است. رشد فكري درهمه افراد يكسان نيست و هر كس بسته به زودرس يا ديررس بودن آن ميتواند سن مناسب را تشخيص دهد و در اين راه ميتواند با بزرگترها و آشنايان خردمند، به ويژه والدين، مشورت كند. در قرآن دربارة سن ازدواج به صراحت مطلبي نيامده، ولي در روايات دور نمايي از سنّ مناسب را ميتوان يافت. در روايتي از پيامبر گرامي اسلامميخوانيم: هر تازه جواني كه به ازدواج اقدام كند، شيطان فرياد ميكشد: اي واي! اي واي دو سوم دينش را از من نجات داد پس بايد در يك سوم باقي دينش تقواي الهي پيشه كند(و مواظبت نمايد).( بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 103، ص 221، چاپ تهران. )

فراهم آوردن ضروريات لازم براي شروع زندگي نيز بايد مورد عنايت باشد، ولي نبايد در اينباره وسواس به خرج داد; چرا كه خداي متعال خود تأمين زندگي آنها را ضمانت كرده است(نور،32) مردان و زنان بي همسر را همسر دهيد... اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بينياز ميسازد، خداوند واسع و آگاه است. البته اين ضمانت براي كساني است كه به خدا توكل داشته باشند و از تلاش و كوشش فروگذار نكنند. در روايتي از امام صادقميخوانيم روزي همراه همسر و فرزند است.( وسائل الشيعه، ج 14، ص 25، باب 11 از ابواب مقدمات نكاح. )

همچنين در روايات نسبت به كساني كه از ازدواج سرباز ميزنند، ديدگاه تندي ديده ميشود. در روايتي از پيامبراكرمميخوانيم: شراركم عزابكم;( تفسير مجمع البيان، تفسير آيه 32 سورة نور. ) بدترين شما مجردانند. و نيز در روايت ديگري از آن حضرت ميخوانيم: كسي كه فرزندش به حد رشد رسد و امكانات تزويج او را داشته باشد و اقدام نكند، در نتيجه فرزند مرتكب گناهي شود، اين گناه بر هر دو نوشته ميشود.( ر.ك: همان. )

در پايان، به شما و همه كساني كه به هر دليلي ممكن است ازدواجشان به تأخير افتد، چند نكته را خاطرنشان ميكنيم كه رعايت آنهاـ انشأالله ـ انسان را از خطر وقوع در گناه حفظ ميكند:

1. از محيطهاي مناسب و مذهبي بهره بيشتري ببريد و در مراسم و مجالس موعظه و اخلاقي و ديني بيشتر شركت كنيد;

2. در دوستان خود تجديد نظر كنيد و سعي كنيد با افراد مذهبي و متعهد مجالست كنيد و به ياد داشته باشيد كه شايد هيچ كس به اندازة دوست و رفيق در افكار و انديشهها و اعمال انسان تأثيرگذار نباشد. قرآن كريم ميفرمايد: ]گنهكار در قيامت در حالي كه دستان خود را به شدت ميگزد ميگويد:[ اي واي بر من كاش با فلاني دوست نميشدم. (فرقان، 28)

3. از شنيدن سخنان غير اخلاقي و نيز مطالعة كتابهاي غير اخلاقي، هر چند به شوخي و طنز باشد، بپرهيزيد; چرا كه اين گونه مطالب زمينههاي پنهاني را براي انحراف در بستر جان آدمي فراهم ميكند و ناخود آگاه انسان را به سمت و سويي ناخوشايند و غلط هدايت ميكند. در مقابل از مطالعة كتب اخلاقي و نيز حكايتهاي انسانهاي پاك سيرت و اوليأ الله غافل نشويد. در اين باره كتب مرحوم دستغيب، مطهري، و مانند آنها و نيز نوارهاي مرحوم فلسفي كه با قشر جوان الفتي بسيار داشت و نيز سخنرانيهاي دانشمندان اسلامي پيشنهاد ميشود.

4. فكر خود را كنترل كنيد و سعي كنيد اوقات فراغت را در راههاي مفيد، مانند حفظ و قرائت قرآن و... صرف كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.