-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

دربارة ازدواج فرزندان آدم توضيح دهيد؟

دربارة ازدواج فرزندان آدم، نظرهاي مختلفي وجود دارد:

1. برخي ميگويند، فرزندان آدم، با بازماندگان انسانهاي پيشين ازدواج كردهاند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 247، دارالكتب الإسلامية.)

2. فرزندان آدم، با افرادي از حور و جن ازدواج كردند.(بحارالأنوار، علامة مجلسي، ج 11، ص 227، دارإحيأ التراث العربي.)

3. علامة طباطبايي، در تفسير الميزان ميگويد، از آية يك از سورة نسأ استفاده ميشود كه زياد شدن نسل آدم، تنها، از طريق آدم و حوّا صورت گرفته و موجود سومي در آن دخالت نداشته است. بنابراين، معلوم ميشود كه ازدواج، در طبقة دوم، ميان خواهر و برادر صورت گرفته است. در آن زمان، اين ازدواج، جايز بوده است; زيرا، يك چيز، موقعي حرام ميشود كه خداوند حكيم، حكم به حرمت آن داده باشد، و چنين حكمي (حرمت) دربارة ازدواج با محارم، در آن زمان، صادر نشده بود. امام رضا7 در پاسخ كسي كه دربارة ازدواج فرزندان آدمپرسيد، گفتند: در موقع ازدواج، هابيل را به خواهر دو قلوي قابيل تزويج كردند و قابيل را به خواهر دو قلوي هابيل، و بعد از آن، ازدواج كردن خواهر و برادر حرام شد.(اقتباس از الميزان، علامة طباطبايي، ج 4، ص 141، چاپ بيروت / تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 1، ص 186 و 187، نشر دارالكتبالإسلامية.)

نتيجه آنكه، بر فرض پذيرش ازدواج برادر و خواهر در نسل اوليه، اين مطلب اشكالي را دربارة ازدواج در نسلهاي بعدي ايجاد نميكند. زيرا در نسلهاي بعدي، ديگر ازدواج برادر و خواهر نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.