-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

از چه راهي ميتوان به ايمان، تقوا، عفت و... دختري كه ميخواهيم با او ازدواج كنيم پي برد؟

با تشكر از ارتباط شما با واحد پاسخ به پرسشهاي قرآني. خرسنديم از اين كه ما را امين خود دانسته و با ما در زمينة امر مهمي مانند ازدواج به مشورت پرداختيد. به اميد ادامه اين ارتباط، اميدواريم پاسخهايي كه داده خواهد شد مفيد باشد.

يكي از مهمترين و حساسترين مراحل زندگي انسان، انتخاب همسر است. هيچ انتخابي در زندگي انسان ـ پس از انتخاب عقيده و مكتب ـ به اهميت و حساسيت انتخاب همسر نميرسد: اين انتخاب در سعادت يا بدبختي انسان نقش عمدهاي دارد; وَ مِنْ ءَايَـَتِهِيَّ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ َجًا لِّتَسْكُنُوَّاْ إِلَيْهَا;(روم،21) از نشانههاي خدا براي شما اين است كه از جنس خودتان براي شما همسري آفريده تا با او آرامش پيدا كنيد.; بنابراين، انسان هر چه قدر ميتواند بايد دقت و مشورت كند.

بهترين راه براي شناخت همسر تحقيق است. ميزان تحقيق، براي همه يكسان نيست. فرد مورد تحقيق، هر چه آشناتر باشد، تحقيق كمتري ميطلبد و هر چه ناآشناتر باشد، بيشتر.

در راه تحقيق، بايد راههاي گوناگوني را پيمود و جزييات مسأله را بررسي كرد و كنار هم چيد تا كم كم نتيجه به دست آيد.

راهها و چگونگي تحقيق

1. بررسي خصوصيات خودشان نزيك شخص

برخي از ويژگيها و صفات مانند، شرافت خانوادگي در يك فاميل و خانواده گسترده و همگاني است. اين معيار، راهنما و راهگشاي خوبي در امر تحقيق است. ميتوان با بررسي ويژگيهاي خويشان، به اين نتيجه رسيد كه اين صفت در فرد مورد نظر نيز وجود دارد.

2. تحقيق از نزديكان او

بستگان شخص از روحيات، اخلاق و كردار او باخبرند. ميتوان از آنان دربارة فرد مورد نظر تحقيق كرد. البته بايد متوجه بود كه خويشان، مصلحكاري و پرپوشي نكنند.

3. تحقيق از دوستان نزديك او

همكلاسان، همكاران و دوستان نزديك كه مدت با او در تماس و معاشرت و دوستي بودهاند، موارد خوبي براي تحقيقند.

4. تحقيق از معلّمها و مديران او

اين افراد ممكن است مطالبي درباره شخص مورد نظر بدانند كه حتي خويشان و دوستان نزديكش هم ندانند. معمولاً راه براي تحقيق از دو راه پيش بهتر است.

5. فرستادن پيك

با ارسال پيكهاي عاقل، خيرخواه، امين و داراي تجربه، تا حدود زيادي ميتوان از وضع زندگي و حرفهايي كه ميزنند به حالات فرد مورد نظر و خانوادهاش پي برد.

6. صحبت با فرد مورد نظر

پس از پيمودن مراحل پيشين با اجازه خانواده و در حضور آنان ميتوان در جلسهاي از آرمانها، هدفها و خواستههاي همسر آگاه شد و پي به ايمان و اعتقادش برد.(جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، ص 185، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.