-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا عدم اجراي كامل احكام و حدود اسلامي به خاطر عكس العمل كشورهاي غربي است؟
در مورداين سؤال بايدگفت: اولاً: يكي از اهداف تشكيل جمهوري اسلامي اجراي احكام الهي و ايجاد جامعه اي سالم به دور از مفاسد مي باشد، بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران از بدو تأسيس تاكنون شديداً خود را به اجراي حدود و احكام الهي ملتزم نموده و در اين راه هزينه هاي زيادي هم پرداخت نموده است و بهترين گواه بر آن، محكوم نمودن ايران توسط مجامع بين المللي مبني بر نقض حقوق بشر به خاطر اجراي حدود الهي، به صورت مكرر مي باشد و بسياري از تحريم ها، قطع روابط و... در اين چارچوب قابل تحليل مي باشد (مانند ماجراي سلمان رشدي و...). ثانياً: براساس احكام اسلامي بايد وقوع جرم آن هم با شرايط بسيار زيادي كه وجوددارد، محرز و ثابت شود تا بعد مجازات اعمال شود مثلاً در مورد سرقت زماني دست دزد بريده مي شودكه سرقت او همراه با شانزده شرط باشد و يا ثبوت حد زنا در صورتي است كه چهار شاهد عادل در مجلس نزد قاضي شهادت دهند آن هم بر وجهي خاص كه به ندرت مواردي ماند قطع دست ثابت مي شود، ولي با اين همه هرگاه اين شرايط در نزد قاضي مسلم بوده حكم اجرا شده است و موارد زيادي در جمهوري اسلامي ايران شاهد مي باشيم. ولي از آنجا كه معمولاً مجموعه شرايط براي اجراي حد سرقت و قطع دست دزد ثابت نمي شود دزدها به صورت هاي ديگري تنبيه مي شوند. ثالثاً: اجراي برخي از حدود ممكن است در شرايط خاصي از نظر بازتاب در افكار عمومي چندان مطلوب و موافق مصلحت نظام اسلامي نباشد كه بنا بر نظر حاكم اسلامي، رفتار مي شود. رابعاً: افزايش مفاسد اجتماعي مانند سرقت، جنايت و... گرچه تا حدودي با اجراي حدود ارتباط دارد ولي عامل اصلي آن را بايد در دلايل ديگري از جمله مشكلات اقتصادي، فقر، بيكاري، تورم و مواد مخدر و اعتياد و... دانست. بر اين اساس وظيفه اوليه حكومت اسلامي تأمين نيازهاي اساسي و اوليه تمام افراد جامعه مي باشد، بعداً بايد سراغ مجرميني رفت كه با توجه به امكان استفاده از راههاي قانوني و مشروع دست به دزدي و... زده اند و به مجازات آنها پرداخت. البته از سوي ديگر نيز وجود مشكلات و نارسايي ها دليل بر ارتكاب اعمال خلاف قانون نشده و با مجرمين به شدت رفتار مي شود، بنابراين براي دستيابي به تحليل جامع و دقيق بايد تمام ابعاد و زواياي مسأله را در نظر گرفت وبعد به قضاوت درباره وجود مشكلات و علل آنها پرداخت. در پايان ضمن تقدير از احساس مسؤوليت شما بهتر است براي اطلاع كامل در خصوص اين مسائل با روابط عمومي قوه قضائيه تماس بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.